Lightbulb illustration used decoratively icon

Syniadau

Porwch ein hysbrydoliaeth am brosiectau cymunedol a syniadau ar gyfer eich grŵp

Arts and crafts

Creu ffenestri adfent hudol

Gall ffenestri Adfent helpu ein cymunedau i ddisgleirio'n llachar dros y gaeaf. Ceisiwch greu arddangosfa silwét ffenestr yn eich cartref…

Games and activities

Beth i’w blannu i fywiogi’ch cymuned

Mae plannu bylbiau, blodau gwyllt a choed yn ffordd wych o godi calon eich cartref a’ch cymuned, ac nid oes…

Bachgen bach yn gwisgo hwdi glas a high-vis oren yn rhoi coron wedi'i gwneud o ddail ymlaen, yn sefyll wrth ymyl arwydd yn dweud 'Coronau gwyllt'

Arts and crafts

8 gweithgaredd crefft hwyliog gyda phapur

Mae gwneud addurniadau ar gyfer eich digwyddiad yn ffordd wych o ddod â phobl ynghyd ac adeiladu ysbryd cymunedol! Gellir…

Recipes

Pysgod hallt a reis

Perffaith ar gyfer grwpiau mawr, rhowch gynnig ar y rysáit hwn ar gyfer pysgod hallt. Gellir ei gynyddu yn dibynnu…

Recipes

Quiche Coroni

Quiche dwfn gyda chasyn crwst ysgafn, creisionllyd a blasau hyfryd Sbigoglys, Ffa Llydan a Tarragon ffres. Gallwch ei fwyta'n boeth…

stryd gyda baneri

Arts and crafts

Sut i wneud byntin

People: 3+
Age: Any

Menyw yn yr ardd yn gwneud pom poms papur

Arts and crafts

Pom-poms papur

People: 3+
Age: Any

Strawberry and yogurt flapjacks by Joe Wicks

Recipes

Fflapjacs mefus ac iogwrt – Joe Wicks

Mae'r fflapjacs hyn yn ddanteithion syml ac iach iawn. Perffaith ar gyfer bocs bwyd ysgol neu bicnic. Maent yn ddelfrydol…

White chocolate and raspberry brioche

Recipes

Pwdin brioche siocled gwyn a mafon Alex Hollywood

Mae'r pwdin hwn yn rhyfeddol o hawdd i'w wneud, ac yn sicr yn bleserus!

Dôl gyda glöyn byw

Games and activities

Hau hadau ar gyfer dôl flodau gwylltion

People: 3+

Sbwng Victoria Fegan

Teisen fictoria di-ŵy

Tretiwch eich hun i ddarn o deisen Fictoria fegan!

chocolate and banana brownies

Cacennau siocled a banana hawdd

Rhowch gynnig ar wneud y cacennau siocled a banana hawdd, hynod flasus hyn!