Lightbulb illustration used decoratively icon

Dod o hyd i ariannu ar gyfer eich cymuned

Ffyrdd syml, cost isel o godi arian ar gyfer eich prosiect cymunedol

Mae llawer o brosiectau gwych yn cael eu cyflawni gydag ychydig neu ddim arian. Pan fydd pobl yn dod at ei gilydd ac yn cydweithio, ffurfio partneriaethau, adeiladu rhwydweithiau, rhannu, gofyn, gwneud a pherswadio, gellir cyflawni pethau rhyfeddol.  

Ond weithiau, efallai y bydd angen chwistrelliad o arian ar eich prosiect i gymryd y cam nesaf. P’un a oes angen i chi godi ychydig o arian i wneud i’ch Cinio Mawr ddigwydd neu os oes gennych gynlluniau ar gyfer prosiect cymunedol mwy, mae gennym lawer o wybodaeth, cyngor a chanllawiau i’ch helpu.  

Rydym hefyd yn cynnal rhaglen barhaus o ddigwyddiadau a Gwersylloedd Cymunedol sy’n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd angen cyngor codi arian, a chefnogaeth i roi cychwyn ar brosiect cymunedol. 

Woman drinking tea holding an umbrella

Ffyrdd hawdd o gychwyn arni

Os ydych chi’n chwilio am ffyrdd syml o godi arian yn lleol, mae gennym ni chwe syniad i’ch galluogi i gychwyn arni. O gasgliadau bwced traddodiadol mewn digwyddiadau a chasglu nawdd ar-lein, i ariannu torfol a chyfranddaliadau cymunedol, darllenwch a chynlluniwch eich camau cyntaf. 

 

Seven ways to fundraise for your community (EN)

Torry Martin

Canllaw codi arian cam wrth gam

Nid oes angen i chi fod yn godwr arian i fynd at sefydliad am arian. Mae sefydliadau yn cynnwys pobl, ac un o’r ffyrdd gorau o gysylltu â phobl yw trwy straeon. Bydd defnyddio ymagwedd adrodd straeon at godi arian yn eich helpu i weld mai eich prif dasg fel codwr arian yw meithrin cysylltiadau â’ch cefnogwyr.

Eisiau gweithio allan sut i adrodd eich stori codi arian? Cymerwch olwg ar ein Canllaw Codi Arian, gyda chyngor arbenigol ar sut i ddatblygu eich cynfas stori a mapio a mynd at fudd-ddeiliaid. 

 

Canllaw Codi Arian

 

 

Cael cefnogaeth

Yn ein barn ni, y mwyaf o gysylltiadau sydd gennym, y mwyaf gallwn ni ei wneud, gyda’n gilydd. Ledled y DU, mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau. Ymunwch â’n Rhwydwaith am y cyfle i gysylltu â phobl o’r un anian a dysgu ganddynt a chael cyngor codi arian gan ein tîm cyfeillgar o Ddatblygwyr Rhwydwaith Cymunedol.