Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR

Penwythnos diolchgarwch blynyddol y DU i gymdogion a chymunedau

Eich pecyn y Cinio Mawr 2020

Rydym yn hynod falch o gyhoeddi y bydd Y Cinio Mawr yn digwydd ar 6 a 7 Mehefin!*

*(ond byddwn yn gwneud pethau ychydig yn wahanol)!

Y Cinio Mawr yw penwythnos diolchgarwch y DU i gymdogion a chymunedau - adeg pan mae pobl yn dod at ei gilydd i ddathlu cysylltiadau cymunedol ac i ddod i adnabod ei gilydd ychydig yn well. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni wneud amser ar gyfer ein gilydd. Felly, beth am gael y genedl yn sgwrsio dros baned a rhywbeth i'w fwyta a chael ychydig o hwyl gyda'r Cinio Digidol Mawr ar 6-7 Mehefin.

I'r sawl ohonoch sydd wedi bod i Ginio Mawr o'r blaen, bydd angen gwneud pethau ychydig yn wahanol eleni, ond bydd yr ysbryd cymunedol yn disgleirio'n llachar, ac os mai dyma eich tro cyntaf neu eich degfed tro, mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Rydym wedi creu pecyn ar gyfer y Cinio Digidol Mawr yn llawn syniadau, gemau ac awgrymiadau y gallwch ei lawrlwytho gydag un clic yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0800 022 3357, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru am ein cylchlythyr misol er mwyn gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram hefyd!