Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR YN CAEL EI DDAL YN ÔL

DARLLENWCH EIN DATGANIAD LLAWN ISOD

Oherwydd lledaeniad Covid-19 yn y DU a'r cyfyngiadau sydd wedi dod i mewn, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i ddal Y Cinio Mawr yn ôl am ychydig. Rydym yn gwybod y bydd hyn yn siomedig i lawer ohonoch sydd eisoes wedi gwneud cynlluniau i ddod â'ch cymuned at ei gilydd gyda Chinio Mawr, ond gobeithiwn eich bod yn deall.

Mae'n bwysicach nag erioed i wneud cysylltiadau yn ein cymdogaethau a helpu ein gilydd. Mae ein tîm nawr yn canolbwyntio ar sut i gefnogi cymdogaethau ledled y DU, i dyfu'r ysbryd cymunedol hwnnw. Fe wnaethom lansio, gyda phartneriaid, ein Hymateb Gweithredu Cymunedol, ac mae gennym syniadau ac adnoddau i rannu i'ch helpu chi i gysylltu ag aros yn bositif wrth i ni fynd trwy hyn gyda'n gilydd.


Ymateb Gweithredu Cymunedol

Bydd Y Cinio Mawr yn ôl, yn fwy ac yn well nag erioed, er mwyn ddathlu cryfder ein cymunedau anhygoel gyda'n gilydd, a phan ddaw'r amser, bydd gennym hyd yn oed fwy i'w ddathlu!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0800 022 3357, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru ar gyfer ein cylchlythyr misol fel y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram hefyd!

Dechrau arni

Mae 1 person ym mhob 5 yn y DU erioed wedi siarad â’u cymdogion!

Mae ein hymchwil newydd wedi adnabod bwlch cynyddol yn y berthynas rhwng pobl a’u cymdogion sy’n cael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl a chorfforol, darllenwch yr adroddiad llawn yma.