Ble gallai eich Cinio Mawr fynd?

Yn aml mae’n ddechrau rhywbeth mwy…

Gall y Cinio Mawr fod yn unrhyw beth o grŵp bach o bobl mewn gardd neu barc, i barti mwy gyda byrddau trestl i lawr canol eich stryd.

Gall pob math o syniadau a phrosiectau ddechrau gyda Chinio Mawr. Dechreuwch yn syml a dewch â phobl at ei gilydd i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl. Pwy a ŵyr i ble y gallai arwain?

Mae gennym ni bopeth sydd ei angen arnoch i gychwyn arni. Bydd ein pecyn Cinio Mawr 2024 yn barod yn fuan!

“Ar unwaith, roeddwn i’n gwybod ei fod yn syniad gwych. Rydyn ni’n byw mewn clos lle nad oedd pobl wir yn adnabod ei gilydd… siarad â’ch cymdogion yw’r peth pwysig. Wedyn, gallwch chi weld y pethau gwych sy’n dod o hynny.”

Lynda, Essex

Y Cinio Mawr gwyrddaf eto

Eleni, rydym yn bwriadu gwneud Y Cinio Mawr yr un gwyrddaf eto! Mae gennym ni lawer o ffyrdd hawdd o helpu i wneud i hyn ddigwydd, o gyfnewidiadau cynaliadwy syml i syniadau y gallwch chi eu datblygu yn eich cymuned.


Illustrative bunting string in teal and navy blue.
bunting two