Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR

Dathliad Diolchgarwch Blynyddol y DU ar gyfer Cymdogion a Chymunedau!
2-5 Mehefin

Y Cinio Mawr yw eich cyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod eich gilydd ychydig yn well. 

Yn 2022, Y Cinio Mawr Jiwbilî yw'r dathliad cymunedol swyddogol ar gyfer penwythnos Jiwbilî Blatinwm y Frenhines a bydd Y Cinio Mawr unwaith eto yn cychwyn Mis y Gymuned, felly mae mwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd a haf cyfan i gynnal partïon! Archebwch eich pecyn Y Cinio Mawr nawr, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur, a gadewch i ni gael rhywbeth i edrych ymlaen at!

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram hefyd!

Yn meddwl tybed sut i gau ffordd, a oes angen yswiriant neu beth i'w wneud os bydd hi'n bwrw glaw? Rydyn ni wedi eich gorchuddio â'r canllawiau syml hyn.

Big lunch street party with families.

Awgrymiadau gorau a chamau syml i'w dilyn, i'w gwneud hi'n hawdd i'w trefnu!

Gwyliwch y ffilm hon o ymweliad Brenhinol â'n cartref ym Mhrosiect Eden yng Nghernyw i gael blas o'r hyn sydd i ddod!

Cydiwch yn eich chwisg a'ch clorian, mae'n bryd dechrau pobi!

Add your Big Lunch to our map or find one locally

Ychwanegwch eich Cinio Jiwbilî Mawr at y map neu dewch o hyd i ddigwyddiad cyhoeddus yn eich ardal chi!

Nid penwythnos yn unig, mae Mis cyfan o Gymuned i ddod at ein gilydd a dathlu popeth sy'n gwneud ein cymunedau'n wych. Darganfod mwy...