Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR

Penwythnos diolchgarwch blynyddol y DU i gymdogion a chymunedau

Y Cinio Mawr yw penwythnos diolchgarwch y DU i gymdogion a chymunedau - adeg pan mae pobl yn dod at ei gilydd i ddathlu cysylltiadau cymunedol ac i ddod i adnabod ei gilydd ychydig yn well. Er bod penwythnos Y Cinio Mawr wedi mynd heibio, gallwch dal i gymryd rhan!

Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni wneud amser ar gyfer ein gilydd, felly beth am i ni gael y genedl yn sgwrsio dros baned a rhywbeth i'w fwyta a chael ychydig o hwyl gyda'r Cinio Digidol Mawr, boed ar-lein, dros y ffôn neu'n ddiogel ar eich stepen drws.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0800 022 3357, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru am ein cylchlythyr misol er mwyn gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar Facebook, Twitter ac Instagram hefyd!

Neighbours outside

Lawrlwythwch ein hadnoddau ar gyfer Y Cinio Digidol Mawr - mae gennym lawer o syniadau, gemau i'w chwarae, a phosteri a gwahoddiadau i helpu i ledaenu'r gair.

Pg tips mug

Ymunwch â'n Grŵp Facebook - lle i gysylltu, cyfnewid syniadau, darganfod beth mae pobl eraill yn ei wneud yn eu cymunedau a rhannu profiadau!

Laura from the England walker team

Fideo hyfryd gan drefnwr Cinio Mawr Laura Graham, yn darllen cerdd am Y Cinio Digidol Mawr. Dewch inni gael y genedl i siarad!

Big Lunch podcast

Gwrandewch ar ein cyfres podlediad newydd sbon gyda'r digrifwr Elis James a'r seicotherapydd Lucy Beresford wrth iddyn nhw siarad â gwesteion arbennig am gysylltiad, sgwrsio a'u hoff fwyd!