Y Cinio Mawr adeg Dolig

Mae’r Cinio Mawr yn dod â miliynau o bobl at ei gilydd i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl ar gyfer dathliad blynyddol y DU ar gyfer cymdogion a chymunedau.

Dros y Nadolig, rydym yn annog pawb i ddod â chymdogion, ffrindiau, cydweithwyr neu wirfoddolwyr at ei gilydd i ddathlu ein cysylltiadau a chadw ein cymunedau yn glyd. Mae gennym yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch i gynnal Cinio Mawr adeg Dolig, o wahoddiadau i dempledi cracer a baneri bwyd.

Cynhaliwch Ginio Mawr adeg Dolig

Illustrative bunting string in teal and navy blue.
bunting two

Penwythnos hynod frenhinol

Gwahoddwyd pawb i fod yn rhan o hanes gyda Chinio Mawr y Coroni, a gynhaliwyd o 6-8 Mai i ddathlu Coroni’i Fawrhydi’r Brenin a’i Mawrhydi’r Frenhines Gydweddog. Ac am benwythnos! Cynhaliwyd miloedd o ddigwyddiadau i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl ar draws y byd. Dathlodd cymunedau ysbryd a chysylltiadau anhygoel.

Mae effaith Cinio Mawr y Coroni yn cyrraedd ymhell y tu hwnt i’r penwythnos, gyda chyfeillgarwch newydd yn cael ei wneud, arian yn cael ei godi at achosion lleol a chymdogion yn teimlo’n fwy cysylltiedig â lle maen nhw’n byw.

Cymerwch olwg ar yr uchafbwyntiau (EN)

Os hoffech lawrlwytho pecyn Cinio Mawr y Coroni i gofio’r digwyddiad, mae’n dal ar gael.

“Ar unwaith, roeddwn i’n gwybod ei fod yn syniad gwych. Rydyn ni’n byw mewn clos lle nad oedd pobl wir yn adnabod ei gilydd… siarad â’ch cymdogion yw’r peth pwysig. Wedyn, gallwch chi weld y pethau gwych sy’n dod o hynny.”

Lynda, Essex