Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR

Dathliad Diolchgarwch Blynyddol y DU ar gyfer Cymdogion a Chymunedau!
2-5 Mehefin

Y Cinio Mawr yw eich cyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod eich gilydd ychydig yn well.  Yn 2022, Y Cinio Mawr Jiwbilî yw'r dathliad cymunedol swyddogol ar gyfer penwythnos Jiwbilî Blatinwm y Frenhines a bydd Y Cinio Mawr unwaith eto yn cychwyn Mis y Gymuned, felly mae mwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd a haf cyfan i gynnal partïon!

Archebwch eich pecyn Y Cinio Mawr nawr, rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur, a gadewch i ni gael rhywbeth i edrych ymlaen at!

Big lunch street party with families.

Awgrymiadau gorau a chamau syml i'w dilyn, i'w gwneud hi'n hawdd i'w trefnu!

Gwyliwch y ffilm hon o ymweliad Brenhinol â'n cartref ym Mhrosiect Eden yng Nghernyw i gael blas o'r hyn sydd i ddod!

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram hefyd!