Penwythnos hynod frenhinol

Gwahoddwyd pawb i fod yn rhan o hanes gyda Chinio Mawr y Coroni, a gynhaliwyd o 6-8 Mai i ddathlu Coroni’i Fawrhydi’r Brenin a’i Mawrhydi’r Frenhines Gydweddog. Ac am benwythnos! Cynhaliwyd miloedd o ddigwyddiadau i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl ar draws y byd. Dathlodd cymunedau ysbryd a chysylltiadau anhygoel.

Mae effaith Cinio Mawr y Coroni yn cyrraedd ymhell y tu hwnt i’r penwythnos, gyda chyfeillgarwch newydd yn cael ei wneud, arian yn cael ei godi at achosion lleol a chymdogion yn teimlo’n fwy cysylltiedig â lle maen nhw’n byw.

Cymerwch olwg ar yr uchafbwyntiau (EN)

Os hoffech lawrlwytho pecyn Cinio Mawr y Coroni i gofio’r digwyddiad, mae’n dal ar gael.

Illustrative bunting string in teal and navy blue.
bunting two
Un o'n Datblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, Paul, yn cael sgwrs gyda dyn arall mewn digwyddiad mewnol ym Manceinion.

Mis y Gymuned

Mae Mis y Gymuned (Mehefin) yn gyfnod pan rydyn ni’n dod at ein gilydd i ddathlu popeth sy’n gwneud ein cymunedau’n wych.

Mae gan ein partneriaid anhygoel ddigwyddiadau a mentrau yn rhedeg trwy gydol y mis – dysgwch fwy isod!

Trefnu Cinio Mawr yn ystod y Mis y Gymuned, unrhyw bryd ym mis Mehefin.

Archebwch eich pecyn Cinio Mawr am ddim (EN)

Mis y Gymuned

“Ar unwaith, roeddwn i’n gwybod ei fod yn syniad gwych. Rydyn ni’n byw mewn clos lle nad oedd pobl wir yn adnabod ei gilydd… siarad â’ch cymdogion yw’r peth pwysig. Wedyn, gallwch chi weld y pethau gwych sy’n dod o hynny.”

Lynda, Essex