Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

CYMERWCH RAN YN Y CINIO MAWR 2019

Dathliad blynyddol y DU i gymdogion
1-2 MEHEFIN 2019

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â miliynau o bobl yn dod ynghyd i rannu bwyd, i gael hwyl ac i ddod i adnabod ei gilydd yn well.  Mae'n syniad syml - sef am rai oriau hyfryd bod ceir yn stopio, bod neb yn teimlo'n swil a bod cymdogion yn dod ynghyd yn y stryd i gwrdd, i gyfarch, i rannu, i gyfnewid, i ganu, i gynllunio ac i chwerthin.

Bob blwyddyn, mae dros 6 miliwn o bobl yn mynd allan i'w strydoedd, gerddi a chymdogaethau i ymuno â'u cymdogion am ychydig oriau o natur gymunedol, cyfeillgarwch a hwyl - cymerwch ran!