Y Cinio Mawr

Y Cinio Mawr

CYMERWCH RAN YN Y CINIO MAWR 2019

Dathliad blynyddol y DU i gymdogion
1-2 MEHEFIN 2019

Waw, am benwythnos! Haul neu law, aeth trefnwyr Y Cinio Mawr ledled y DU ati i hongian eu byntin a dod at ei gilydd â’u cymdogion i gael hwyl a sgwrs dros rywbeth i fwyta. Diolch yn FAWR i bob un ohonoch a gymerodd ran, roedd yn benwythnos anhygoel. Os nad ydych chi wedi gallu cymryd rhan eto, peidiwch â phoeni, mae Ciniawau Mawr yn cael eu cynnal trwy gydol yr haf.

Gallwch gael blas ar benwythnos Y Cinio Mawr 2019 isod... 

Dechrau arni

Mae 1 person ym mhob 5 yn y DU erioed wedi siarad â’u cymdogion!

Mae ein hymchwil newydd wedi adnabod bwlch cynyddol yn y berthynas rhwng pobl a’u cymdogion sy’n cael effaith negyddol ar ein hiechyd meddwl a chorfforol, darllenwch yr adroddiad llawn yma.