Y Cinio Mawr

Y CINIO MAWR

Ar-lein, ar stepen eich drws neu dros y ffens. Mae'n digwydd.
o 5 Mehefin

Y Cinio Mawr yw eich cyfle i ddathlu cysylltiadau cymunedol a dod i adnabod eich gilydd ychydig yn well.  Y dyddiad mawr yw 5-6 Mehefin - ymunwch ar-lein, ar stepen eich drws neu dros y ffens. Mae'n digwydd.

Mae'n bosib y bydd pethau ychydig yn wahanol unwaith eto, ond eleni mae mwy o resymau nag erioed i ddod at ein gilydd er cymuned, cyfeillgarwch a hwyl.  Cofrestrwch i dderbyn eich pecyn Y Cinio Mawr am ddim yn llawn awgrymiadau a syniadau ar gynnal eich digwyddiad eich hun (ym mha bynnag fodd ddewiswch chi) er mwyn cael rhywbeth i edrych ymlaen at.

Dysgwch sut y gwnaeth y Cinio Mawr wahaniaeth i gymunedau yn 2020 er gwaethaf cyfyngiadau'r cyfyngiadau symud.

Question mark

Cwestiynau cyffredin Y Cinio Mawr

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar FacebookTwitter ac Instagram hefyd!