Beth allwch chi ei ddisgwyl o’r cwrs?

 • pum sesiwn cwrs ar-lein gyda’r nos i’ch helpu i roi cychwyn i’ch syniadau a gwneud gwahaniaeth
 • rhaglen orlawn yn llawn cyngor gan arbenigwyr yn eu maes – o ymgyrchwyr blaenllaw i sesiynau cyllid
 • gweithdai rhyngweithiol gan gynnwys sut i adrodd eich stori, hyder yn eich arweinyddiaeth a denu cynorthwywyr ac ariannu
 • camau bach ymarferol i’ch helpu i gychwyn arni
 • cyfleoedd i gysylltu â phobl eraill â’r un meddylfryd a dod o hyd i gefnogaeth lle rydych chi’n byw
 • Ardystiad ‘Cyflwyniad i Weithredu Cymunedol’
Screenshot of Zoom with 25 participants all raising their hands and smiling

Pwy ddylai wneud cais?

Os ydych chi eisiau cymryd mwy o ran yn eich cymuned, yna mae’r cwrs hwn yn berffaith i chi!

Rydym yn argymell gwneud cais os:

 • rydych chi ar gychwyn eich taith ac sydd eisiau dysgu mwy gydag eraill
 • dydych chi ddim yn siŵr ble i ddechrau gyda’ch prosiect cymunedol
 • fe gynhalioch chi Ginio Mawr am y tro cyntaf ac rydych chi’n awyddus i wneud mwy
 • buoch yn ymwneud â grwpiau cydgymorth neu helpu cymdogion a’r rhai yn eich cymuned yn ystod Covid-19
 • mae gennych ychydig mwy o amser i gymryd rhan yn eich cymuned nawr oherwydd newid mewn addysg neu gyflogaeth

Ymgeisiwch nawr (EN)

Lleoedd wedi’u hariannu

Mae lleoedd ar y cwrs hwn wedi’u hariannu’n llawn, ac mae galw mawr amdanynt. Maent yn benodol er budd aelodau gwirfoddol o’r gymuned, ac yn anffodus nid ydym yn gallu dyrannu lleoedd wedi’u hariannu i bobl sy’n gwneud cais fel rhan o rôl gymunedol â thâl, neu’r rhai sydd wedi mynychu o’r blaen.

Rhan o’n rhaglen gwersyll cymunedol

Mae ein cwrs Gweithredu Cymunedol yn rhan o’n rhaglen Gwersyll Cymunedol ehangach, sy’n ysbrydoli darpar drefnwyr cymunedol ledled y wlad i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau. Rydym yn cynnig ein cwrs byr ar-lein a phrofiad personol yn yr Eden Project, o’r enw Gwersyll Cymunedol. Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael gwybod beth sydd i ddod!

Cofrestrwch nawr (EN)


Straeon

Darganfyddwch sut mae ein rhaglen Gwersyll Cymunedol wedi cefnogi pobl fel chi i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau.