Lightbulb illustration used decoratively icon

Canllawiau Cinio Mawr

Gweld holl ganllawiau'r Cinio Mawr

Pum ffordd y gall sefydliadau ymuno â’r Cinio Mawr adeg Dolig

Mae llawer o ffyrdd y gall eich busnes, ysgol neu grŵp cymunedol ymuno yn Y Cinio Mawr adeg Dolig a…

Plant ysgol yn dawnsio ar faes chwarae. Mae un yn gwisgo crys-t sy'n dweud 'Y Cinio Mawr' ac un yn dweud 'Ysbryd cymunedol'

Sut i gynnal Cinio Mawr yn eich ysgol

Mae yna ddulliau i integreiddio'r Cinio Mawr yn eich gwersi yma yn ogystal â gweithgareddau a syniadau ar gyfer y…

Grŵp o bobl ar gwch, yn eistedd o amgylch bwrdd yn rhannu bwyd a diod. Maen nhw'n gwenu ar y camera ac yn dal eu mygiau'n uchel.

Ble i gynnal eich Cinio Mawr

Eisiau cynnal Cinio Mawr ond ddim yn siŵr pa ffurf yr hoffech chi ei gymryd? Nid oes angen i ddigwyddiadau…

Gwraig wenu yn sefyll wrth ddrws agored gyda dyn yn dangos gwahoddiad y Cinio Mawr.

Sut i wahoddiad pobl i ddigwyddiad – Curo pryder gwahodd

Darllenwch ein hawgrymiadau gwych ar sut i guro'r nerfau hynny a gwahodd eich cymdogion i Ginio Mawr neu ddigwyddiad cymunedol!…

Children playing with a parachute

Adnoddau Addysgu Rhad ac Am Ddim

Gweithio gyda phlant? Mae gennym ddewis gwych o adnoddau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 i 4 i’ch helpu i gynnwys…

Sialc ar y ffordd yn sillafu 'Y Cinio Mawr'

Y Cinio Mawr i gynghorau a chyrff tai

Councils can really help to encourage and support people in their areas to get involved in The Big Lunch -…

Bachgen bach yn gwisgo hwdi glas a high-vis oren yn rhoi coron wedi'i gwneud o ddail ymlaen, yn sefyll wrth ymyl arwydd yn dweud 'Coronau gwyllt'

Coronau gwyllt y coroni:  cystadleuaeth lluniau

I gydnabod pryder Ei Fawrhydi'r Brenin a'i Mawrhydi'r Frenhines Gydweddog am yr amgylchedd a gan gymryd ysbrydoliaeth o'n cynlluniau gwersi…

Ymbarél enfys

Paratoi eich Cinio Mawr ar gyfer unrhyw dywydd

Glaw mawr neu haul crasboeth - beth bynnag ddaw?

Un o'n Datblygwyr Rhwydwaith Cymunedol, Paul, yn cael sgwrs gyda dyn arall mewn digwyddiad mewnol ym Manceinion.

Ciniawa funud olaf: eich canllaw syml i’r Cinio Mawr 

Teimlo braidd yn hwyr i'r parti, ond eisiau cymryd rhan yn Y Cinio Mawr eleni? Peidiwch â phoeni, mae amser…

Pentwr o blatiau mewn siop elusen gydag arwydd 'Perffaith ar gyfer Y Cinio Mawr' ar ei ben.

Cynhaliwch Ginio Mawr mwy cynaliadwy

Syniadau da ar uwchgylchu, bwyd dros ben gwych a rhannu cymunedol.

Two women dancing on the street

Pum ffordd o gymryd rhan yn Y Cinio Mawr heb wario ceiniog! 

Nid oes angen i ddigwyddiadau cymunedol fel Y Cinio Mawr fod yn fawr nac yn ffansi, pobl yw'r prif gynhwysyn.…

Grŵp yn sefyll ar draws y stryd yn gwenu, gyda baneri lliwgar

Trefnu Cinio Mawr

Gall Cinio Mawr fod yn unrhyw beth – grŵp bach yn dod at ei gilydd mewn gardd, parc neu ardd…