Skip to content
Schoolchildren in uniform stood around metal bowls

Adnoddau Addysgu Rhad ac Am Ddim

Gweithio gyda phlant? Mae gennym ddewis gwych o adnoddau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 i 4 i’ch helpu i gynnwys disgyblion o wahanol oedrannau a chyfnodau.

I nodi’r flwyddyn hynod arbennig hon, rydym wedi creu set o adnoddau yn arbennig ar gyfer Coroni EF y Brenin ac EM Y Frenhines.

A pheidiwch ag anghofio pori ein hadnoddau eraill hefyd!

Pori’r holl adnoddau

Cysylltu â’r cwricwlwm

Mae’r Cinio Mawr yn cysylltu’n dda â nifer o elfennau o’r cwricwlwm a bywyd ysgol, gan gynnwys digwyddiadau cymunedol, coginio a bwyta’n iach, lles ac iechyd meddwl a gwrth-fwlio.

Adnoddau addysgu Y Cinio Mawr