Helpwch ni i gefnogi mwy o bobl i greu cymunedau hapusach ac iachach ledled y DU. Rhif elusen gofrestredig yr Eden Project yw 1093070 (The Eden Trust)

Two ladies sit outside with cups of tea and share a joke. One of them is in her twenties, the other is in her seventies.

Pam fod cymunedau o bwys?

Pan nad ydym yn teimlo cysylltiad â’r rhai o’n cwmpas, mae ein hiechyd a’n hapusrwydd yn dioddef.

Rydyn ni’n gwybod pan fydd cymdogion yn rhannu amser, adnoddau a chyfeillgarwch, mae’r manteision yn ein cyrraedd ni i gyd*. Er gwaethaf hyn, mae’r cysylltiadau a’r gefnogaeth a oedd gennym ar un adeg mewn perygl o gael eu colli.

Ond mae yna atebion syml. Trwy ein gwaith gyda phobl wych, gyffredin, rydym yn helpu cymunedau i wneud newidiadau cadarnhaol lle maent yn byw.

Fel elusen rydym yn dibynnu ar ariannu i gadw ein rhaglen flynyddol o gyrsiau, digwyddiadau, a’r Cinio Mawr yn rhad ac am ddim ac yn hygyrch i bawb. Mae rhodd gennych chi, ni waeth pa mor fach, yn ein helpu i gefnogi’r bobl anhygoel sy’n trawsnewid eu cymunedau ledled y DU.

*Adroddiad Closing the Distance Between Us (EN)

Mae eich rhodd yn tanio pethau anhygoel…

0 K

o becynnau Cinio Mawr yn 2023 (a arweiniodd at dros 14 miliwn o bobl yn cymryd rhan!)

0

o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal ar-lein ac mewn cymunedau yn 2023 (mae hynny’n fwy nag 1 yr wythnos!)

0

o brosiectau cymunedol newydd o ganlyniad i Wersyll Cymunedol

A glass donation jar is having a 5 pound note added amidst a beautifully set table containing cakes, drinks and flowers.

Cyfrannwch yr arian a godwyd yn eich Cinio Mawr

Diolch i’r trefnwyr a’r cymdogaethau anhygoel sy’n ymuno bob blwyddyn, mae dros £69 miliwn wedi’i godi at achosion da drwy’r Cinio Mawr ers 2018, gyda dros £50 miliwn yn mynd i elusennau neu achosion lleol. Mae hynny wir yn rhywbeth i’w ddathlu!

Oeddech chi’n gwybod, fel economi gylchol go iawn, y gall codi arian eich Cinio Mawr sbarduno hyd yn oed mwy o godi arian? Gallai ychydig bunnoedd yn unig ein helpu i gefnogi mwy o gymunedau i gynnal Cinio Mawr a chodi arian at achosion gwych yn y dyfodol.

A fyddech chi cystal ag ystyried codi arian i ni, neu roddi ychydig o’ch cronfa arian a godwyd i helpu eraill i gymryd rhan.

 

Mynnwch eich pecyn codi arian (EN)

Casglwch drwy JustGiving (EN)

Cyfrannwch yr arian a godwyd gennych (EN)

Pobl wych yn gwneud pethau gwych

I’r llysieuydd Maria Billington, roedd ei gofod cymunedol sy’n eiddo i’r cyngor lleol yn lle perffaith i bobl ddod at ei gilydd a thrawsnewid ardal oedd wedi’i hesgeuluso.

Yn cynnig profiadau addysgol i bobl ifanc a bod yn destun balchder gwirioneddol i’r gymuned, roedd yn dorcalonnus pan oedd diffyg cyllid yn bygwth popeth yr oeddent wedi’i adeiladu.

Ar y pwynt hwn roedd Maria yn cael trafferth dod o hyd i ateb a daeth ar draws ein rhaglen cwrs Gwersyll Cymunedol rhad ac am ddim. Roedd hyn yn drobwynt i helpu Maria i symud ei phrosiect yn ei flaen. Gyda’r hyn mae Maria’n ei alw’n ‘effaith Eden’, mae ein cyrsiau Gwersyll Cymunedol wedi helpu dros 1,000 o drefnwyr cymunedol i wneud pethau anhygoel lle maen nhw’n byw.

 

 

Lanterns in front of one of the biomes at the Eden Project

Rydyn ni’n rhan o’r Eden Project

Sut mae ein hatyniad eco byd-enwog, yr Eden Project, yn cyrraedd cymunedau ledled y DU?

Cysylltu pobl â’i gilydd a’r byd naturiol yw ein gobaith am ddyfodol gwell. Trwy ein prosiectau trawsnewidiol mewn addysg, ecoleg a chymuned, rydym yn creu byd lle mae pobl yn deall y natur o’u cwmpas – ac yn gweithredu i ofalu amdano.

Mae eich rhodd i raglen Cymunedau Eden Project yn gweithio’n galed i helpu pobl go iawn i wneud newid cadarnhaol i’n planed ar lefel leol.

Rhoddi

Cysylltwch

Hoffech chi ychydig o help neu eisiau gofyn cwestiwn? Rhowch alwad i ni neu anfonwch neges atom ar 01726 811910 neu fundraising@edenproject.com.