Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw dod â phobl ynghyd a’u hannog i ymgysylltu’n weithredol â’i gilydd a’r lleoedd y maent yn byw ynddynt. Mae gennym weledigaeth o fyd yn llawn cymunedau hapusach ac iachach lle mae pobl yn adnabod ei gilydd a bod cymdogaethau’n ffynnu.

Ein hegwyddorion arweiniol

  • Creu cyfleoedd i bobl rannu mwy, cysylltu ag eraill, a chael hwyl.
  • Cefnogi ac annog pobl i gymryd rhan lle maent yn byw.
  • Adeiladu mwy o empathi rhwng pobl a chymunedau.
  • Dathlu’r pethau dynol a beunyddiol.
  • Hyrwyddo cynhwysiant a dathlu amrywiaeth.
  • Gwneud Y Cinio Mawr yn adeg a rennir yn genedlaethol sy’n ein huno ni, ein cymdogaethau a’n cymunedau.

 

The Eden Project with a group of people standing outside on a bridge one of the family

Rhan o deulu Eden

Elusen addysgol a menter gymdeithasol yw Eden Project. Rydym yn creu gerddi, arddangosfeydd, celf, digwyddiadau, profiadau a phrosiectau sy’n archwilio sut y gall pobl gydweithio – a gyda natur – tuag at ddyfodol gwell. Cawn ein hysbrydoli gan y gred bod pobl yn fwy nag abl i newid pethau er gwell, a thrwy greu Eden rydym wedi dysgu beth all dyfeisgarwch, ymarferoldeb, gobaith a phenderfyniad ei wneud.

Mae stori Eden Project yn un o drawsnewid a gobaith, felly yn 2009 fe benderfynon ni roi cynnig ar arbrawf bach: i weld beth allai effaith drawsnewidiol dod i adnabod ein cymdogion fod. Yr arbrawf bach hwnnw oedd Y Cinio Mawr.

Trwy Cymunedau Eden Project rydym yn cefnogi pobl gyffredin i wneud pethau rhyfeddol wrth iddynt adeiladu eu sgiliau a’u hyder i greu newid cadarnhaol lle maent yn byw.

Ewch i wefan Eden Project (EN)

“Mae’r dyfodol yno i ni i’w ddyfeisio. Gadewch i ni greu byd rydyn ni eisiau byw ynddo”

Dr Tony Kendle, Eden Project