Skip to content

Trefnwch rywbeth hynod o syml

Nid oes gan i’r Cinio Mawr fod yn fawr neu’n ginio hyd yn oed, dod at ein gilydd yw’r peth pwysig. Gallai fod mor syml â dod ag ychydig o bobl at ei gilydd am baned a darn o gacen, felly beth am guro ar ddrws cymydog a’u gwahodd i ymuno â chi? 

Os ydych am ddod â digwyddiad ychydig yn fwy at ei gilydd ar y funud olaf, rydym wedi partneru â More Human i greu pecyn ar-lein newydd gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Cinio Mawr gwych mewn dim ond pum munud! Mae hyn yn cynnwys posteri hardd, tudalennau gwe, cynnwys cyfryngau cymdeithasol a rhestr dasgau defnyddiol. Sicrhewch eich bod hefyd yn cofrestru ar gyfer Pecyn rhad ac am ddim ac yn taro golwg ar y canllaw hwn i Ginio Mawr hynod syml hefyd. 

 

More Human

 

Gwyliwch ddathliadau’r Coroni gyda’ch gilydd

Os ydych chi awydd dod â’r cymdogion at ei gilydd ar gyfer rhywbeth syml ac anffurfiol, beth am diwnio i mewn i wylio rhaglenni’r Coroni gyda’ch gilydd?

 

Ymunwch ym mis y gymuned

Cynhelir Y Cinio Mawr bob blwyddyn yn ystod penwythnos cyntaf mis Mehefin, ac unwaith eto eleni mae’n cychwyn Mis y Gymuned. Gallwch ymuno pryd bynnag sy’n gyfleus i chi, ac rydym wedi ymuno ag achosion da ledled y DU i roi llawer o gyfleoedd a rhesymau i chi gymryd rhan drwy gydol mis Mehefin.

 

find_a_big_lunch_near_you.png

Gweld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Os na allwch chi ddechrau unrhyw beth eleni, edrychwch ar Fap Y Cinio Mawr oherwydd efallai bod digwyddiad neu ddau wedi’u trefnu yn eich ardal chi eisoes. Rhowch eich cod post i mewn a chynyddu’r maint ychydig os oes angen, i ddangos digwyddiadau cyhoeddus a phreifat sydd wedi’u cofrestru’n lleol. 

Map y Cinio Mawr

dont_reign_on_my_parade._400_x_250px_1.png

 

Enjoy the day!

Remember, a Big Lunch is all about making connections, so even if you have no time to plan, placing a couple of chairs outside your house and encouraging people to take a seat on the day can be a lovely, informal way to catch up!