Skip to content

Trefnwch rywbeth hynod o syml

Nid oes gan i’r Cinio Mawr fod yn fawr neu’n ginio hyd yn oed, dod at ein gilydd yw’r peth pwysig. Gallai fod mor syml â dod ag ychydig o bobl at ei gilydd am baned a darn o gacen, felly beth am guro ar ddrws cymydog a’u gwahodd i ymuno â chi? 

Os ydych am ddod â digwyddiad ychydig yn fwy at ei gilydd ar y funud olaf, rydym wedi partneru â More Human i greu pecyn ar-lein newydd gyda phopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer Cinio Mawr gwych mewn dim ond pum munud! Mae hyn yn cynnwys posteri hardd, tudalennau gwe, cynnwys cyfryngau cymdeithasol a rhestr dasgau defnyddiol. Sicrhewch eich bod hefyd yn cofrestru ar gyfer Pecyn rhad ac am ddim ac yn taro golwg ar y canllaw hwn i Ginio Mawr hynod syml hefyd. 

 

More Human

 

Ymunwch ym mis y gymuned

Cynhelir Y Cinio Mawr bob blwyddyn yn ystod penwythnos cyntaf mis Mehefin, ac unwaith eto eleni mae’n cychwyn Mis y Gymuned. Gallwch ymuno pryd bynnag sy’n gyfleus i chi, ac rydym wedi ymuno ag achosion da ledled y DU i roi llawer o gyfleoedd a rhesymau i chi gymryd rhan drwy gydol mis Mehefin.

 

find_a_big_lunch_near_you.png

Gweld beth sy’n digwydd yn eich ardal chi

Os na allwch chi ddechrau unrhyw beth eleni, edrychwch ar Fap Y Cinio Mawr oherwydd efallai bod digwyddiad neu ddau wedi’u trefnu yn eich ardal chi eisoes. Rhowch eich cod post i mewn a chynyddu’r maint ychydig os oes angen, i ddangos digwyddiadau cyhoeddus a phreifat sydd wedi’u cofrestru’n lleol. 

Map y Cinio Mawr

dont_reign_on_my_parade._400_x_250px_1.png

 

Enjoy the day!

Remember, a Big Lunch is all about making connections, so even if you have no time to plan, placing a couple of chairs outside your house and encouraging people to take a seat on the day can be a lovely, informal way to catch up!