Skip to content

Am Ginio Mawr 2024 Cyffrous!

Daeth miliynau o bobl i’r Cinio Mawr eleni – ein dathliad ar gyfer cymdogion a chymunedau.

Roedd Cinio Mawr 2024 yn gyfle gwych i ddod at ein gilydd, mwynhau’r heulwen a chanolbwyntio ar y pethau syml sydd gennym yn gyffredin.

Roedd ein ffocws eleni ar ei wneud y Cinio Mawr gwyrddaf eto. Fe anogwyd pawb i gymryd rhan mewn rhai camau gweithredu cyfeillgar i’r blaned, gan greu effaith crychdonni drwy gymunedau ledled y DU. Roedd trefnwyr digwyddiadau yn hynod greadigol yn eu hymdrechion i leihau eu heffaith ar y blaned, o addurniadau wedi’u huwchgylchu a’u hailgylchu i rannu prydau blasus yn seiliedig ar blanhigion.

Roedd gwanwyn gwlypaf erioed y DU yn darparu lleoliad arbennig o braf i’r rhai oedd yn mynd allan i’r awyr agored, gyda’r haul yn tywynnu (diolch byth) ar draws y rhan fwyaf o’r DU!

Amrywiaeth ddisglair o ddigwyddiadau…

  • Mewn prosiect rhandir yn Tamworth, Gorllewin Canolbarth Lloegr, tyfodd trefnwyr eu llysiau eu hunain i’w gweini ar y diwrnod mawr
  • Yn Barrow in Furness bu pobl mewn llyfrgell leol yn mwynhau côr Age UK ac yn dathlu gwirfoddolwyr ifanc yn y gymuned, gan rannu hwyl a oedd yn pontio cenedlaethau
  • Agorodd ysgol gynradd yn Belfast eu Gardd Peillwyr
  • Yn Sutton, bu prosiect bwyd cymunedol weini seigiau o ddiwylliannau a gynrychiolir yn lleol – o Hong Kong i Wcráin a Brasil i India
  • Tynnodd gardd gymunedol ‘therapi-eco’ ar Lannau Mersi sylw at effeithiau lles mynd allan i’r awyr agored
  • Yng Nghymdeithas Gymunedol Holborn yn Llundain, cafodd gwesteion o dan arweiniad y gwneuthurwr creadigol Gemma Lloyd, hwyl yn crefftio byntin gan ddefnyddio ffabrig sgrap cyn bwyta cyri fegan gyda’i gilydd.
  • Mwynhaodd pobl ddigwyddiad ‘Hau a Thyfu’ yn Kirkcaldy, yr Alban
  • Yn Llandrindod, Cymru, roedd y digwyddiad ar ffurf Brwydr Fawr, gyda heriau yn cynnwys rasys cychod a chyrsiau rhwystrau, ynghyd â Chinio Mawr arbennig a roddodd gyfle i bawb ddathlu eu cryfderau a’u sgiliau.

Ymunodd hybiau cymunedol hefyd, gyda’r gadwyn tafarnau Greene King yn cynnal mwy na 350 o ddigwyddiadau ledled y DU. Yn ystod penwythnos y Cinio Mawr cafwyd digwyddiadau yn The Tamar yn Plymouth i The Maltman yn Glasgow, yn ogystal â noson gymdeithasol i gŵn yn The John Gilbert yn Salford. Bydd eu dathliadau cymunedol yn parhau trwy gydol Mis y Gymuned ym mis Mehefin.

Beth bynnag fo’r tywydd, mae pobl wedi dod allan i rannu tamaid i’w fwyta a dod i adnabod ei gilydd yn well, gyda llawer wedi’u hysbrydoli i fod yn rhan o’r Cinio Mawr gwyrddaf eto. Yn ogystal â dod at ei gilydd i rannu cyfeillgarwch, bwyd a hwyl, mae’n wych bod mwy o bobl yn cymryd camau positif ar gyfer y blaned!

Lindsey Brummitt MVO, Cyfarwyddwr Rhaglen, Eden Project

Rhai o uchafbwyntiau 2024

 

Two woman exchange a tender hug at an event. Lots of trees and bunting are visible in the background.
Connections being made at an Eco Therapy Garden’s Big Lunch in Kirkby, Merseyside
Westminster MATES Big Lunch in London – a grey day didn’t stop the sunshine of the event!
A group of women (two wheelchair users and two able bodied) stand in front of an incredible green mural smiling at the camera
Having fun at Barrow Library’s Big Lunch, Barrow-in-Furness
Woman dancing with a little girl at a street party. The sun is shining, tables are filled with chatting people and colourful bunting crosses the scene. New Cross Big Lunch 2024
Sunshine, music, food and bunting at a cheerful event in Lewisham, London
A group of men sitting wearing high-vis sitting and playing dominoes. They look like they're having a great time!
A multicultural picnic in the park in Carlisle saw glorious sunshine and lots of games
A group stand with their homemade recycled bunting in a sports hall
Bunting made from recycled materials at an event in Holborn, London
A group of people sow seedlings outside a pub. They're all smiling and bunting is hanging in the background
At the Tamar Pub in Plymouth, communities sowed seedlings and chatted
Two lines of people (one wearing capes) all raise their hands at each other as part of a series of battle games
Llandindrod Wells take part in a ‘Big Battle’ competition full of fun games to get everyone talking and laughing
Three people chat at a community allotment, with raised beds visible in the foreground
Conversations at Belgrave Community Allotment’s Big Lunch in Birmingham
Two women hold up cardboard signs saying 'Messy is good' and 'Play here' with a gazebo full of crafts in the background
A cardboard craft tent at Diglis Fields’ Big Lunch in Worcester
An amazing cake with little figures sitting around a table laden with food and a Big Lunch flag
A fantastic Big Lunch cake at an event in Sutton at a community food project, which was serving dishes from cultures represented locally

Hold a Big Lunch for the Month of Community

There’s still time to hold a Big Lunch in 2024!

Our pack is still available and it’s full of handy downloadable resources and exclusive content to help you plan and host your Big Lunch.

We can’t wait to see where your Big Lunch might take you!