Skip to content

Beth fydd ei angen arnoch

  • Paned a chacen – hanfodol ar gyfer canolbwyntio! 
  • Darn mawr o bapur 
  • Darn o bapur dargopïo 
  • Dau feiro mewn lliwiau gwahanol

Dechreuwch trwy feddwl am y tri pheth canlynol

 

  1. Beth yw eich cylch dylanwad ar hyn o bryd? Pwy a beth ydych chi’n dylanwadu arno? 
  2. Nawr, meddyliwch am beth fyddech chi’n hoffi eich cylch i fod. Sut fyddech chi’n hoffi cynyddu eich dylanwad a pham? 
  3. Ac, i gloi, meddyliwch am y rhwystrau presennol posibl i wireddu hyn. 

1) Llunio eich cylchoedd

Cymerwch eich papur ac un o’r beiros a, gan ddychmygu mai chi yw’r garreg ynghanol y cylchoedd, lluniwch eich cylch dylanwad presennol. 

 

2) Ychwanegu enwau

Gan ddefnyddio’r cylchoedd, ychwanegwch enwau pobl a sefydliadau o fewn eich cylch a’u nodi yn agos atoch chi lle mae gennych lawer o ddylanwad (er enghraifft, teulu a ffrindiau), ac yn bellach i ffwrdd ohonoch lle mae eich dylanwad yn llai cryf (cyngor lleol neu gorff llywodraethol, efallai). 

 

3) Dangos ble a sut

Gan ddefnyddio’r lliw arall, lluniwch ble a sut fyddech chi’n hoffi gweld eich dylanwad yn cynyddu. Pwy ydych chi’n ei adnabod yn dda, a all eich helpu i ddylanwadu ar rywun arall? Pwy fyddech chi’n hoffi ei gyrraedd, ond nad oes gennych ffordd o wneud hynny ar hyn o bryd? 

 

4) Dargopïo’r rhwystrau

Nawr, gosodwch y papur dargopïo dros eich diagram a sylwch ble rydych chi’n gweld rhwystrau posibl i’ch cynnydd. Ai’r broblem yw nad ydych yn gwybod sut i gael at rywbeth neu rywun, neu nad ydych yn teimlo’n ddigon hyderus i allu gwneud hynny…? 

 

5) Goresgyn y rhwystrau 

Meddyliwch am sut gallwch oresgyn y rhwystrau hyn ac ysgrifennwch hyn ar y papur dargopïo. Gall hyn olygu ymuno â grŵp newydd, ysgrifennu llythyr, neu rywbeth mor syml â bod yn ddigon dewr i ofyn rhywbeth i rywun. 

Efallai byddwch yn gweld bod cadw’r taflenni hyn yn ddefnyddiol, a chyfeirio yn ôl atynt yn y dyfodol i asesu pa gynnydd rydych chi wedi ei wneud. 

Meddyliwch am sut gallwch oresgyn y rhwystrau hyn ac ysgrifennwch hyn ar y papur dargopïo. Gall hyn olygu ymuno â grŵp newydd, ysgrifennu llythyr, neu rywbeth mor syml â bod yn ddigon dewr i ofyn rhywbeth i rywun.