Skip to content

Pom-poms papur

Mae gwneud pom-poms papur yn weithgaredd syml, rhad a hwylus ac yn ffordd wych o ychwanegu ychydig o lawenydd i gartref, canolfan gymunedol neu gymdogaeth. Ar ben hynny - os byddwch yn eu gwneud gyda hen bapurau newydd, mae'n ffordd wych o ailgylchu ac ailddefnyddio!

Bydd angen arnoch

I wneud un pom-pom, bydd angen arnoch tua 8-12 darn o bapur. Awgrym da – os ydych chi’n defnyddio papur sidan, beth am ddefnyddio gwahanol liwiau i wneud pom-pom amryliw!

  • Papur (neu bapur sidan neu bapur newydd)
  • Weiren grefft denau
  • Llinyn neu ruban
  • Siswrn
  • Torrwr weiren
bunting two
Illustrative bunting string in teal and navy blue.

Cyfarwyddiadau

 

1)

Pentyrrwch y darnau o bapur, cymerwch yr ymyl hir a phlygwch stribyn bach o’r papur – tua 2 fodfedd. Flipiwch y pentwr o bapur drosodd a’i blygu ar ei hyd eto, gan ddefnyddio’r plyg cyntaf i’ch tywys. Cadwch at i blygu yn y modd hwn tan i chi gyrraedd diwedd y papur. Pwyswch i lawr i wasgu’r plygion.

 

2) 

Hoffech chi gael pom-pom crwn neu un pigog? Ar gyfer pom-pom crwn, llyfnwch ddau ben y pentwr o bapur gan ddefnyddio siswrn. Ar gyfer pom-pom pigog, torrwch y ddau ben yn drionglau.

 

3)

Clymwch y weiren grefft o amgylch canol y pentwr o bapur a’i droelli i’w gadw mewn lle. Gyda diwedd y weiren, crëwch ddolen er mwyn i chi allu hongian y pom-pom pan fyddwch chi wedi gorffen.

 

4)

Tynnwch bob dalen allan yn ysgafn a lledwch y papur i greu pom-pom. Ail-osodwch y papur tan eich bod yn hapus gyda’r drefn – ond byddwch yn ofalus i beidio â’i rwygo! Gyda’r ddolen, atodwch ddarn o linyn neu ruban a’i hongian.

 

Diolch Better Homes and Gardens.

Ta-da! Dyna chi, eich pom-pom papur!

Sut hwyl gawsoch chi? Buasem wrth ein boddau yn gweld eich campweithiau.