Skip to content

Gwneud llusernau helyg

Mae'r llusernau hyn yn drawiadol ac yn effeithiol iawn ond nid ydynt mor anodd i'w gwneud ag y byddech yn ei feddwl. Mae'r cyfarwyddiadau ar gyfer llusern pyramid sylfaenol. Unwaith y byddwch wedi meistroli pyramid, beth am fod yn greadigol a rhoi cynnig ar wahanol siapiau a meintiau, llusernau â chromliniau, a llusernau â manylion mwy cain.

Bydd angen arnoch

• hambwrdd
• papur sidan
• Glud PVA
• sbwng / brwsh paent
• siswrn gardd
• golau te LED
• tâp masgio
• cansen gardd / bambŵ neu helyg
• gofod y gallwch chi wneud llanast ynddo!

How to make willow lanterns

Cyfarwyddiadau

 

1) Crëwch y sylfaen

Gan ddefnyddio dwy neu dair ffon, torrwch 4 darn sydd yr un hyd a thrwch tebyg. Tapiwch y corneli gyda’i gilydd i wneud sgwâr.

 

2) Crëwch y ffrâm

Penderfynwch pa uchder yr hoffech chi i’ch llusern a thorri 4 ffyn yr hyd cywir. Tapiwch y pennau ar y corneli gwaelod, a gosodwch nhw i gyd gyda’i gilydd ar y brig gyda thâp.

 

3) Gwnewch ddolen

I wneud dolen gario, plygwch ddarn o helyg a’i gysylltu â thâp i’r brig. Gallwch hefyd atodi cansen bambŵ i hwn os ydych chi eisiau handlen hirach.

 

4) Y darn blêr

Defnyddiwch frwsh neu sbwng i orchuddio darn o bapur sidan gyda glud PVA dyfrllyd (50:50 sy’n gweithio orau). Gan ddal y pedair cornel ar wahân, rhowch ef ar strwythur y llusern. Gorchuddiwch y llusern gyfan, ond cofiwch adael bwlch ar y gwaelod i fewnosod y golau. Gorgyffyrddwch ymylon y papur wrth fynd ymlaen, gan lyfnhau unrhyw ddarnau sy’n sticio i fyny.

 

5) Taflwch oleuni

Unwaith y bydd eich llusern yn sych, rhowch eich LED i mewn a’i oleuo! Gallwch hefyd beintio’ch llusern neu ddefnyddio papur sidan o wahanol liwiau i’w addurno.

bunting two
Illustrative bunting string in teal and navy blue.

Dechreuwch eich parêd llusernau eich hun

Gwnewch lusernau gyda’ch cymuned a dechreuwch eich parêd llusernau eich hun trwy’ch cymdogaeth, yn union fel Alex!