Lightbulb illustration used decoratively icon

Syniadau

Porwch ein hysbrydoliaeth am brosiectau cymunedol a syniadau ar gyfer eich grŵp

Daliwr haul

Creu daliwr haul naturiol

Mae creu daliwr haul naturiol yn ffordd hwylus o ddod â blas o'r awyr agored tu mewn, er mwyn i…

Peintio â llaw ar lliain bwrdd

Sut i bersonoli lliain bwrdd 

Does dim rhaid i leiniau bwrdd fod yn blaen - beth am gael ychydig o hwyl yn dysgu sut i…

Henoed yn edrych ar hen luniau

Cynnal arddangosfa luniau yn y gymdogaeth

Gwahoddwch gymdogion i ddewis eu hoff luniau (ynghylch thema benodol) i’w harddangos yn eu ffenestri neu mewn lleoliad lleol.

Detholiad o ffabrigau

Sut i wneud eich deunydd lapio bwyd eich hun

Age: Any

Eitemau sydd eu hangen i wneud sêr hadau

Arts and crafts

Creu sêr hadau

Age: Any

Person wrth y cyfrifiadur

Connecting with people

Sut i gynyddu eich cylch dylanwad

Teulu, ffrindiau, cydweithwyr a chymunedau cyfagos a rhai ehangach… pa mor fawr yw eich cylch dylanwad?

Sinema awyr agored

Games and activities

Sefydlwch sinema gymunedol

Mae sinemâu cymunedol yn cynnig ffordd anffurfiol o ddod â phobl ynghyd. Maen nhw hefyd yn rhoi cyfle gwych i…

Dail oren a brown ar y ddaear.

Arts and crafts

Crefftio gyda dail 

Trwy gydol yr hydref bu Little Bird SOS yn annog pobl i addurno dail wedi cwympo a'u gadael fel trysor…

Parêd llusernau

Games and activities

Trefnwch orymdaith llusernau

Mae gorymdeithiau llusernau yn syniad gwych am ddigwyddiad sy’n cadw’r syniad o ysbryd cymunedol i fynd yn ystod misoedd oer…

Arts and crafts

Sleisys oren sych ar gyfer garland Nadoligaidd

Dyma sut i sychu sleisys oren a'u rhoi at ei gilydd gyda ffyn sinamon a dail llawryf ar gyfer garland…

Arts and crafts

Gwneud baneri calendr Adfent

Os ydych chi eisiau dysgu sut i wneud baneri calendr Adfent, cymerwch olwg ar y canllaw syml hwn ac ewch…

Arts and crafts

Gwneud llusernau helyg

Age: Any