Skip to content

Creu gwesty gwenyn ar gyfer eich cymdogaeth 

Mae poblogaethau gwenyn yn dirywio ac mae cychod gwenyn yn dechrau methu, ond gall gwesty gwenyn syml gynnig lloches i’r pryfed manteisiol hyn, gwella bioamrywiaeth eich cymdogaeth a helpu i beillio planhigion a choed.

Beth fydd ei angen arnoch

 

  • Sawl darn o fambŵ neu diwbiau cardfwrdd, sawl potel blastig fawr 
  • Llinyn neu dâp brown, siswrn, siswrn tocio neu haclif fach 
  • Grŵp o wirfoddolwyr 
  • Rhywle i greu’r gwesty – os yw’r tywydd yn sych, ewch yn agos at y lleoliad rydych chi eisiau eu gosod nhw 
  • Rhywle gwyrdd i osod y gwesty

Cyfarwyddiadau

Dyma weithgaredd hwyliog i gael pobl i gymryd rhan, mewn parc, rhandir neu ardd gymunedol lleol. Yr amser gorau i wneud hyn yw rhwng Medi a Chwefror. Bydd y math hwn o westy’n addas ar gyfer sawl math o wenynen. 

 

1) Paratoi 

Casglwch eich offer a’ch gwirfoddolwyr ynghyd. 

 

2) Torri’r botel 

Gan ddefnyddio’r siswrn, torrwch y botel blastig ychydig yn is na’i wddf. 

 

3) Torri’r cardfwrdd neu’r bambŵ 

Torrwch y bambŵ neu’r cardfwrdd tua’r un hyd â’r botel sy’n weddill. 

 

4) Llenwi’r botel 

Llenwch y botel â’r bambŵ nes ei fod yn ddigon tynn i aros yn y botel. 

A wildflower meadow with a cerise flower in front shot

5) Clymu 

Defnyddiwch linyn neu dâp brown i’w clymu at ei gilydd os ydynt ychydig yn llac. 

 

6) Dod o hyd i leoliad da 

Ceisiwch ddod o hyd i rywle gwyrdd, heulog a chysgodolmae gwenyn wrth eu boddau â haul – a gosodwch y gwesty uwchben y llawr fel nad yw’n mynd i’r cysgod yn rhy gynnar. Os ydych chi eisiau iddo fod yn uwch nag ychydig droedfeddi, rhowch linyn trwy’r botel yn gyntaf a chlymu bob ochr, a dylai hongian dros ffens neu bolyn gât. 

 

7) Gwella’r dyluniad 

Os oes rhywun gyda sgiliau celf a chrefft da yn y tîm, gallwch greu fersiwn mwy cymhleth a chadarn trwy greu bocs i roi’r bambŵ ynddo yn hytrach na photel blastig. 

Denu gwenyn

I ddenu mwy o wenyn, beth am blannu blodau yn eich stryd neu hau hadau ar gyfer dôl flodau gwyllt? 

Syniadau natur