Skip to content

Mins peis Eden Project

Daw'r rysáit mins pei hawdd hwn gan Brif Gogydd Eden Project, Mike Greer.

Mike, head chef at Eden Project

Dewch i gwrdd â phrif gogydd Eden Project, Mike

Mae Mike wedi bod yn coginio sypiau enfawr o’r mins peis hawdd hyn.

Maen nhw’n berffaith ar gyfer llysieuwyr ac mae wedi cynnwys opsiwn i ychwanegu ychydig o siocled ac oren, os oes awydd rhywbeth ychydig yn wahanol arnoch chi!

Cynhwysion

Yn gwneud 16 mins pei bach

Stars gif transparent background

Llenwad

• 700-800g o friwffrwyth llysieuol
• 1 afal (tynnwch y galon a’i gratio)
• Croen 1 oren (dewisol)
• 80g darnau bach o siocled llaeth (dewisol)

 

Crwst

• 375g o flawd plaen ac ychydig yn ychwanegol ar gyfer rholio’r crwst
• 250g o fenyn wedi’i wneud o blanhigion, wedi’i feddalu a’i dorri’n giwbiau 1 modfedd
• 125g o siwgr mân ac ychydig yn ychwanegol ar gyfer ysgeintio
• 2 wy buarth mawr (1 ar gyfer y toes ac 1 ar gyfer ychwanegu sglein cyn pobi)

Dull

Mince pies being prepared - the pastry lid is being placed on top of the mincemeat.
1)

Rhowch 375g o flawd a’r menyn wedi’i wneud o blanhigion mewn powlen gymysgu fawr a rhwbiwch gyda’i gilydd i greu cymysgedd tebyg i friwsion. Dylai hwn fod yn debyg i wead briwsion bara, heb unrhyw lympiau mawr o fenyn

2)

Mewn powlen ar wahân ychwanegwch 1 wy gyda 125g o siwgr a chymysgwch yn dda. Ychwanegwch y siwgr a’r cymysgedd wy i’r cymysgedd briwsion a’u cyfuno’n ysgafn nes bod y crwst yn dechrau ffurfio pêl, ond peidiwch â chymysgu’r crwst yn ormodol!

3)

Unwaith y bydd y crwst yn llyfn ac yn gadarn i’w gyffwrdd, rhowch ef mewn cynhwysydd aerglos neu lapio mewn gorchudd addas a’i roi yn yr oergell am o leiaf 30 munud.

4)

Rwy’n hoffi gwneud ychydig o fathau felly rwyf wedi ychwanegu opsiwn llenwad siocled oren ochr yn ochr â’r fersiwn traddodiadol – chi sydd i ddewis beth hoffech ei wneud.

Ar gyfer y math traddodiadol, ychwanegwch 350-400g o friwffrwyth i bowlen gyda’r afal wedi’i gratio a’i gymysgu’n dda. Gadewch yn gymysg am tua 20 munud. Ar gyfer y fersiwn siocled oren, cymysgwch gweddill y briwffrwyth gyda chroen oren a darnau bach o siocled. Unwaith y bydd eich llenwadau yn barod, mae’n bryd cynhesu’ch popty ymlaen llaw i 180-200oC nwy 5/6.

5)

Tynnwch y crwst allan o’r oergell, ysgeintiwch ychydig o flawd ar arwyneb gwaith glân a’i rolio allan i tua hanner cm o drwch. Gan ddefnyddio torrwr crwst crwn (4 modfedd neu 10cm) torrwch allan 16 cylch a’u rhoi mewn silff bobi cacennau/myffins. Ail-roliwch weddill y toes eto i hanner cm a defnyddio torrwr siâp Nadolig neu dorrwr crwn ychydig yn llai i wneud 16 caead pei.

6)

Dosbarthwch y llenwad briwffrwyth yn gyfartal i’r gwaelodion (8 plaen ac 8 oren siocled os ydych chi wedi dewis gwneud y ddau), curwch yr wy sy’n weddill yn ysgafn a brwsiwch ymyl y peis wedi’u llenwi gyda brwsh crwst, yna rhowch y caeadau crwst ar ei ben. Brwsiwch y caeadau’n ysgafn gyda’r cymysgedd wyau ac ysgeintiwch ychydig o siwgr mân cyn pobi.

7)

Pobwch y mins peis am 18-22 munud neu nes bod y crwst yn lliw euraidd hardd.

8)

Ar ôl eu coginio, tynnwch o’r popty a gadewch iddynt oeri cyn eu tynnu allan o’r silff bobi. Ysgeintiwch nhw gydag ychydig o siwgr eisin neu ar gyfer y rhai oren siocled beth am eu hysgeintio gyda siwgr eisin a phowdr coco

A man stands on a doorstep proffering a plate of mince pies. He's got a huge smile on his face.

Shwmae ‘da Mins Pei

Pobwch neu prynwch ychydig o fins peis a’u rhannu gyda chymdogion, cydweithwyr, neu’ch cymuned ehangach. Arhoswch am funud, dywedwch helo a gwnewch amser i siarad y gaeaf hwn.

Darganfod mwy