Skip to content

Eich pecyn Cinio Mawr

Popeth sydd ei angen arnoch i gynllunio, hyrwyddo a chael hwyl yn eich Cinio Mawr!

Fe welwch yr holl adnoddau sydd eu hangen arnoch isod. Dewiswch beth sydd fwyaf defnyddiol i chi neu lawrlwythwch bopeth gyda’i gilydd mewn bwndel.

Bydd eich pecyn yn cael ei ddiweddaru gyda rhagor o ganllawiau defnyddiol, fideos a chynnwys arall wrth i ni agosáu at y penwythnos!

Rydym yn argymell rhoi nod tudalen ar y dudalen hon fel y gallwch gael gafael ar eich pecyn unrhyw bryd.

Cyfrannu codi arian

Yn trefnu Cinio Mawr am y tro cyntaf?

Rydyn ni yma i’ch helpu chi i drefnu eich Cinio Mawr, o wahodd eich cymuned i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar y diwrnod.


Lawrlwythwch bopeth fel bwndel

Lawrlwythwch yr holl adnoddau sydd ar gael gyda’i gilydd mewn un PDF i’w hargraffu a’u defnyddio sut bynnag y dymunwch.

Unigryw ar gyfer Y Cinio Mawr 2024

Boed yn fwyd cartref neu wedi’i brynu mewn siop, mae bwyd yn gynhwysyn allweddol i Ginio Mawr. Mae’r ddau yn ffordd i ddod â ni at ein gilydd a’n cysylltu â natur. Does dim ffordd iawn o wneud bwyd yn eich digwyddiad – gallai fod yn baned a chacen, yn bicnic i’w rannu neu’n bryd wrth y bwrdd.

Rydym yn gyffrous i ddod â rysáit unigryw i chi gan enillydd Great British Bake Off 2023, Matty Edgell – cacen hadau lemwn a phabi blasus gyda hufen mascarpone lemwn!

Cyrchwch eich rysáit unigryw

 

Adnoddau codi arian

Mae gennym ni amrywiaeth o adnoddau gwych i’w lawrlwytho i’ch helpu i godi arian yn eich Cinio Mawr!

Lawrlwythwch adnoddau unigol isod neu gallwch gael mynediad at ein pecyn codi arian cyfan.

Lawrlwythwch y pecyn codi arian

Sut i gyfrannu’r arian a godwyd yn eich Cinio Mawr

Os ydych yn bwriadu codi arian i ni (neu wedi gwneud yn barod), diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth! Rydych chi’n anhygoel.

O ran cyfrannu’r arian a godwyd gennych yn eich Cinio Mawr, mae gennych chi ddau opsiwn.

1) Defnyddiwch ein ffurflen rhoddi ar-lein

Y ffordd symlaf o gyfrannu’r arian a godwyd gennych yw defnyddio ein ffurflen rhodd ar-lein.

Cyfrannwch yr arian a godwyd gennych ar ein gwefan

 

2) Defnyddiwch JustGiving

Mae gennym dudalen JustGiving y gallwch ychwanegu rhoddion ati (neu annog eraill i gyfrannu iddi). Gallech hefyd greu eich tudalen codi arian eich hun ar JustGiving a’n dewis ni fel eich achos!

Casglwch drwy JustGiving (EN)

Cefnogi ein planed gyda’r Cinio Mawr gwyrddaf eto

Rydyn ni’n gweithio gyda’n ffrindiau yn WWF-UK ar syniadau i wneud Cinio Mawr eleni y gwyrddaf eto. Mae gennym 52 o gyfnewidiadau cynaliadwy hawdd i’ch helpu i ddechrau arni a chadwch lygad allan am ragor o ganllawiau a gweithgareddau yn fuan!

Lawrlwythwch bopeth fel bwndel

Lawrlwythwch yr holl adnoddau sydd ar gael gyda’i gilydd mewn un PDF i’w hargraffu a’u defnyddio sut bynnag y dymunwch.

Ychwanegwch eich Cinio Mawr at ein map

Mae ein map yn dangos digwyddiadau Cinio Mawr sy’n digwydd ledled y DU. Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd i ychwanegu eich digwyddiad at y map – byddwch yn rhan o fudiad y Cinio Mawr!

Ychwanegwch eich digwyddiad