Skip to content

Eich pecyn Cinio Mawr

Mae gennym ni bopeth sydd ei angen arnoch i drefnu a hyrwyddo eich Cinio Mawr yma.

Cyntaf i chi drefnu Cinio Mawr?

 

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi drefnu Cinio Mawr, neu os ydych wedi anghofio rhywbeth – mae gennym ni ganllaw i’ch helpu i ddechrau arni.

 

Darllenwch ein canllaw

Os ydych chi’n bwriadu argraffu popeth gyda’i gilydd, rydyn ni wedi cyfuno’r holl adnoddau PDF yn un bwndel.

Lawrlwythwch yr adnoddau yn un bwndel

Cynllunio eich Cinio Mawr

Rydyn ni’n gwybod bod cynnal Cinio Mawr yn gallu bod yn dasg frawychus. Rydyn ni yma gyda chi bob cam o’r ffordd.

Illustrated bunting string with striped and spotted flags in pink, blue and green
bunting un
Three kids with their face painted

Dysgwch sut i godi arian gyda’ch Cinio Mawr

Mae yna ddigonedd o ffyrdd i ychwanegu ychydig o hwyl wrth godi arian. O dowcio am afalau, bingo a sioeau cŵn i beintio wynebau, gwisg ffansi a Thombola, mae rhywbeth at ddant pawb ac ar gyfer pob Cinio Mawr, felly cymerwch olwg ar ein syniadau a chodwch wên yn ogystal ag arian yn eich digwyddiad!

 

Darllenwch ein canllaw