O glwb cinio i'r Cinio Mawr!

Elusen wedi'i leoli yng Nghanolfan Ni yng Nghorwen yw Partneriaeth Cymuned De Sir Ddinbych (SDCP). Eu nod yw cefnogi pobl leol gyda materion megis unigedd a thlodi gwledig, yng Nghanolfan Ni ac yn bellach i ffwrdd.

Gydag unigedd gwledig yn broblem yn lleol, diolch i gefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae SDCP yn gallu cefnogi llu o ddatrysiadau trafnidiaeth cymunedol. Mae'r rhain ar gael i bawb eu defnyddio, ond maen nhw'n hanfodol i bobl hŷn sydd mewn perygl o unigedd.

Y Cinio Mawr

Mae'r drafnidiaeth gymunedol hon yn cefnogi'r clwb cinio wythnosol hefyd. Digwyddiad cymdeithasol wythnosol yw Cawl a Chân lle mae aelodau o'r gymuned yn dod at ei gilydd i rannu bwyd, chwarae gemau a mwynhau cwmni ei gilydd. Y clwb hwn roddodd y syniad i Ganolfan Ni wahodd y gymuned ehangach i mewn am Ginio Mawr.

Bob dydd Mawrth, mae tua 40 o bobl sy'n mynychu clwb cinio. Roedd yn synhwyrol cynnal y Cinio Mawr ar yr un diwrnod, pobl hŷn sy'n mynychu gan fwyaf, ond mae ar agor i bawb a daeth pawb ag ychydig fwyd gyda nhw o frechdanau, salad, pasta a quiche i bob math o gacennau. Fe roddon nhw rywbeth ar Facebook yn gofyn a oedd unrhyw un ar gael i chwarae cerddoriaeth a daeth cwpl yr holl ffordd o Lerpwl heb ofyn am unrhyw beth yn gyfnewid! Dywedon nhw 'rydyn ni jyst yn hoff iawn o ddigwyddiadau cymunedol'. Chwaraeon nhw gerddoriaeth jazz i ni a bu pawb fwynhau cymaint i ni eu gwahodd i chwarae i ni eto yn ein gŵyl haf!

"Rydym yn teimlo bod 'cynnwrf' Y Cinio Mawr wedi gwneud pobl yn fwy ymwybodol o'r pethau sy'n digwydd yn y ganolfan. Roedd yn ddiwrnod hyfryd, ac ymddengys fod pobl yn fwy awyddus i gymryd rhan nawr eu bod yn gwybod mwy amdanom. Rydym 100% yn cynnal Cinio Mawr arall flwyddyn nesaf, rwyf am ddweud wrth bawb nawr er mwyn i ni allu rhoi 6-7 Mehefin yn y dyddiadur!"

Cadwch y dyddiad ar gyfer Y Cinio Mawr, 6-7 Mehefin 2020, beth am geisio cael eich canolfan gymunedol leol i gymryd rhan!