Mynd yn grefftus gyda’r Cinio Mawr

 “Dyma’r tro cyntaf i fi gymryd rhan yn Y Cinio Mawr ac mae’n wych, ac am ddim! Wnaeth bawb ymuno mewn a phenderfynnodd fy ngwr i wisgo lan fel Spiderman! Mae’r digwyddiad wedi dod a llawer o hwyl a hapusrwydd i’n cymuned ac wedi dod a ni’n agosach. Os byddai’n rhedeg mas o laeth, gallai alw ar fy nghymydog, fyswn i ddim wedi gwneud hyn cyn nawr! Dwi’n methu aros nes y digwyddiad blwyddyn nesaf!”

Roedd Lauren yn awyddus i ganfod ffordd o uno ei chymuned eto ar ol Covid, a darganfyddodd Y Cinio Mawr ar Facebook.

“Wnes i gofrestru am becyn Cinio Mawr yn syth ac ro’n i wrth fy modd efo fo, roedd y manylion a phopeth mor ddefnyddiol. Wnes i holi’r cymdogion cyn gwneud unrhywbeth pellach ac roedd pawb mor frwdfrydig i ymuno mewn ar ol blwyddyn mor rhyfedd”


Mae’n amlwg o sgwrsio gyda Lauren bod cymuned Betws yn un glos iawn ac mae nhw wedi datblygu gardd gymunedol hardd, felly roedd cyfle i gwrdd yn ardd i ddatblygu’r cynlluniau a’r gweithgareddau o flaen llaw;

“Penderfynwyd ar weithgareddau celf a chrefft, paentio wyneb, ardal blannu gyda hadau a phridd a photiau i bobl wneud y cyfan ei hun yn unnol a’r rheolau – cafodd mwyafrif y deunyddiau eu cyfrannu am ddim gan y gymdeithas dai roedden nhw’n awyddus iawn i gefnogi’n digwyddiad. Penderfynnodd y gwr wisgo fyny fel Spiderman hefyd, roedd hwn yn ‘hit’ mawr a doedd hyd yn oed ein plant ddim yn gwybdo mai fo oedd yn y wisg!”


Roedd y plant lleol hefyd yn rhan o’r trefnu ac wrth eu bodd yn gwneud hynny;

“Y plant aeth ati i ddosbarthu’r gwahoddiadau o amgylch y cartrefi lleol, roedd pawb yn holi beth oedd y gost a neb yn gallu credu bod y cyfan am ddim!”

Does dim dwywaith bod Y Cinio Mawr wedi helpu’r gymuned yn ol Lauren;

“Mae wedi dod a’r gymuned nol at ei gilydd, wedi annog bobl i sgwrsio ac ail gysylltu am y tro cyntaf ers sbel. Mae’r ardd wedi elwa hefyd gyda chynlluniau i ail blannu llysiau a blodau yn y  misoedd i ddod, a sgyrsiau am sut gellir gwneud y mwyaf o’r gofod hyfryd yma yn y gymuned dros y cyfnod sydd i ddod. Mae’r digwyddiad wedi dod ag egni a syniadau newydd trwy annog sgwrs bwysig”


Mae’r gymuned yn gyffrous am Y Cinio Mawr 2022!

“Roedd tua 10 teulu yn rhan o’r digwyddiad ar y dydd, ond blwyddyn nesaf bydd llawer mwy! Mae nifer oedd ddim wedi gallu dod wedi gweld y lluniau gwych a hapus o’r dydd ar-lein ac yn ysu i gael bod yn rhan o’r cyfan yn 2022! Blwyddyn nesaf rydym yn anelu i greu digwyddiad mwy eto gan roi gwybod i bobl nad oes angen talu, dwi’n credu bod rhai yn meddwl byddai tal ac efallai bod hynny wedi golygu bod ambell un ddim wedi gallu dod eleni. Dwi hefyd yn awyddus i gael mwy o’r gymuned oedrannus yn rhan o’r cyfan, byddan nhw’n sicir o elwa wrth gymysgu gyda’r bobl leol a gweld y plant yn joio.”