Cynnal Cinio Mawr i ddweud diolch!

Ar ôl clywed sôn am Y Cinio Mawr, roedd Nadine yn awyddus iawn i drefnu digwyddiad yng nghanolfan newydd Gweilch y Dyfi ym Machynlleth, er mwyn diolch i’r gwirfoddolwyr.

“Mae na gymaint o wirfoddolwyr wedi’n helpu ni dros y blynyddoedd, ac hyd yn oed mwy wedi gwirfodoli er mwyn ein helpu ni i gael y Ganolfan newydd hon yn ei lle. Roedd Y Cinio Mawr yn gyfle gwych i ddod a nifer at ein gilydd am y tro cyntaf ac i fi gael rhannu blas or bwyd fydd ar gael yn fy ngaffi newydd ar y safle er mwyn diolch i bawb.”

Bu Nadine yn gweithio gyda Alex, trefnydd digywddiadau newydd y Ganolfan a Janine sydd hefyd yn gwiethio ar y safle, er mwyn trefnu, gan gydweithio gyda Heulwen ar syniadau ar hyd y daith.

“Wnaethon ni gadw’r cyfan yn syml eleni gyda;r ffocws ar sgwrsio, dod at ein gilydd a mwynhau cinio blasus. Buaswn i wedi mwynhau gallu agor y digwyddiad i fyny i’r gymuned leol, ond oherwydd bod rheolau Covid yn newid o hyd, roedd hi’n well glynnu at y gwirfoddolwyr eleni. Blwyddyn nesaf, hoffwn i gynnal gweithgareddau hefyd!”

Roedd y gwirfoddolwyr wrth ei bodd yn mynychu a phawb wedi mwynhau’r bwyd!

“Roedd Emyr y Rheolwr yn gyffrous iawn i gael dros 30 o wirfoddolwyr yno gyda’i gilydd ar y dydd. Gwnaeth anerchiad hyfryd i ddiolch i’r gwirfoddolwyr a gwneud iddyn nhw sylwi pa mor bwysig ydynt i’r Ganolfan a’r gymuned leol. Roedd y cacennau yn ‘hit’, roedd gallu darparu buffet yn gret ac yn gyfle inni ymarfer arlwyo ar gyfer digwyddiadau cymunedol eraill yma yn y dyfodol. Dyma’r digwyddiad cyntaf inni gynnal yma, ac roedd yr Eden Project wedi gwneud y cyfan mor hwylus ac wedi darparu bunting, ffedog a bathodynnau a sticeri – roedd y cyfan yn hawdd ac yn hwyl.”

Does dim dwywaith bod y gwirfoddolwyr wedi elwa a hefyd y Ganolfan;

“Roedd cael sylw yn y wasg a’r cyfyrngau yn wych. Bues i ar y teledu ar raglen ‘Heno’ yn son am y digwyddiad a cawsom erthygl hyfryd yn y Cambrian News ar ol y digwyddiad, roedd hyn yn hwb i’r gwirfoddolwyr ac hefyd inni fel Canolfan newydd yn y gymuned. Mae’r digwyddiad wedi dod a phawb yn agosach. Mae’r Cinio Mawr mor lyfli ac yn hawdd i’w drefnu heb fod angen stress digwyddiadau arferol. Roedd yn ddiwrnod i’w gofio a byddwn ni’n sicir yn mynd ati blwyddyn nesaf ac yn gwahodd y gymuned gyfan i mewn gobeithio!”