EIN CYDWEITHWYR

Rydym yn ddibynnol ar ariannwyr a’r cydweithio gyda sefydliadau o’r un meddylfryd, er mwyn ein helpu i gyraedd gymaint o gymunedau a phobl a phosibl. Hoffem ddiolch am yr holl gefnogaeth rydym yn ei dderbyn, ac os hoffech ddod yn ffrind, yn gefnogwr, noddwr neu helpu wrth ariannu rhan o’r gwaith rydym yn cyflawni, byddem wrth ein bodd yn clywed ganddoch chi.

Ein ariannwr

Ein ariannwr, Y Loteri Cenedlaethol, yw prif ariannwr ar gyfer gwaith cymunedol y DU, yn defnyddio arian sy’n cael ei godi gan chwaraewyr y Loteri i helpu cymunedau ar hyd a lled  y DU i gyflawni eu nod.

Mae’r Loteri wedi bod yn bartner ers 2010. Rydym wrth ein bodd yn cydweithio gyda nhw oherwydd mae nhw’n rhannu nifer o’n gwerthoedd ac mae gennym nod cyffrein, i weld cymunedau sy’n hapus ac yn ffynnu.

Rydym yn falch iawn o’r hyn sydd wedi ei gyflawni eisioes trwy’r digwyddiadau gwych hyn. Trwy ein partneriaeth gyda’r Loteri, gwaith caled ein tim yn yr Eden Project a’r arian sy’n cael ei gasglu gan chwaraewyr y Loteri Cenedlaethol, rydym yn benderfynnol i helpu’r DU i ail ddarganfod ei ysbryd cymunedol a chymdogol – ac i helpu miliynnau o bobl i gael hwyl ar hyd y daith. 

Ein ffrindiau