Fe wnaeth ein Cinio Mawr dros y Nadolig helpu pobl a allai fod yn teimlo’n unig. Rwyf wrth fy modd â’r syniad o bobl yn dod at ei gilydd, yn enwedig pan fyddant yn bwyta. Gall pawb ddod i ymuno.

Eloner
Fairy lights 2
Fairy lights 1

Eisiau’r cyfan?

Lawrlwythwch ein holl adnoddau gyda’i gilydd mewn un bwndel.

Pecyn adnoddau’r Cinio Mawr adeg Dolig

A group of employees having a festive lunch together. They're mostly wearing festive garb

Pum ffordd y gall eich sefydliad gymryd rhan

Mae llawer o ffyrdd y gall eich busnes, ysgol neu grŵp cymunedol ymuno yn Y Cinio Mawr adeg Dolig a helpu i ledaenu cynhesrwydd a chysylltiadau dros gyfnod yr ŵyl.
Dyma rai ffyrdd hawdd y gall eich sefydliad ymuno â’r Cinio Mawr adeg Dolig.

Darganfod mwy

A woman answers the door smiling, as the person who knocked holds up a plate of mince pies.

Cynlluniwch eich digwyddiad ar-lein gyda More Human

Mae gan ein ffrindiau yn More Human offeryn cynllunio digwyddiadau defnyddiol sy’n ei gwneud hi’n hynod hawdd cynllunio’ch digwyddiad ar-lein!

Ychwanegwch yr holl fanylion i mewn a byddan nhw’n gwneud y gweddill i chi, gan roi’r offer i chi reoli’ch digwyddiad a deunyddiau hyrwyddo fel posteri.

Hefyd, maen nhw’n hapus i roi cefnogaeth 1:1 i chi os oes angen rhagor o gymorth arnoch chi!

Cynlluniwch eich digwyddiad gyda More Human

 

Mannau Croeso Cynnes

Gwyddom y gall y misoedd oer a thywyll fod yn heriol mewn sawl ffordd, yn enwedig i’r rhai sy’n poeni am fwyd a gwres, a’r rhai sy’n unig ac yn ynysig.

Mae ein ffrindiau yn Warm Welcome yn sicrhau bod gan bawb rywle cynnes a chyfeillgar i fynd iddo y gaeaf hwn. Mae ganddyn nhw fap sy’n rhestru eu holl Fannau Croeso Cynnes, lle gall cymunedau dod at ei gilydd ar gyfer cynhesrwydd a chysylltiad.

Os oes gennych chi fynediad i ofod cymunedol lleol, beth am ei restru ar fap Warm Welcome?

Gwreichion o lawenydd

0

o syniadau wedi eu hau

0

camau a gymerwyd

0

mae pobl wedi ymuno â ni mewn digwyddiad gaeaf