Skip to content

Cael caniatâd i dynnu lluniau a fideo

Os ydych yn tynnu unrhyw luniau neu fideos o’ch prosiect i’w rhannu â’r cyhoedd neu unrhyw drydydd parti, rhaid cael caniatâd ysgrifenedig gan bawb sy’n ymddangos ar ffilm.

Dosbarthwch bosteri

Argraffwch y ffurflen isod (a rhoi eich manylion cyswllt a’ch logo eich hun os dymunwch hynny) a’i ddosbarthu o gwmpas eich digwyddiad, fel bod pobl yn gwybod bod lluniau a fideo’n cael eu tynnu.

 

Argraffu ffurflenni caniatâd

Defnyddiwch y ffurflenni isod i gasglu llofnodion gan bobl os ydynt yn cytuno i fod yn eich ffilmiau neu’ch lluniau. Os oes yn well ganddynt beidio, bydd angen i chi geisio eu hosgoi wrth gymryd lluniau o grwpiau.

Gweld holl ganllawiau’r Cinio Mawr