9 February 2018

Syniad gan yr Eden Project yw'r Daith Fawr a wnaed yn bosib gan y Loteri Genedlaethol, gyda'r nod o daflu goleuni ar bobl gyffredin sy'n mynd y filltir ychwanegol i ddod â phobl ynghyd yn eu cymunedau, tra'n codi chwant bwyd ar gyfer y Cinio Mawr.

The Great Big Walk Cornwall team with ramblers.

Y llynedd, roedd 15 cerddwr yn cerdded dros 1400 milltir ar droed rhwng 29 Mai a 18 Mehefin, gan gwrdd â phobl frwdfrydig sy'n gwneud gwaith anhygoel yn eu cymunedau. Darllenwch am yr uchafbwyntiau, maen nhw'n siŵr o'ch ysbrydoli. 

Eleni, rydym yn bwriadu recriwtio hyd yn oed mwy o gerddwyr dewr o bedair cenedl y DU sy'n barod ar gyfer yr her a'r cynnwrf o gysylltu cymunedau a thynnu sylw at y pethau anhygoel mae pobl gyffredin yn eu gwneud ble maen nhw'n byw, gan ysbrydoli eraill i gymryd rhan ar y ffordd. Bydd y daith yn cychwyn ym mis Mai ac yn dod i ben gyda dathliadau'r Cinio Mawr ar 3 Mehefin. 

Yn 2018, bydd y Daith Fawr yn digwydd yn ystod Mis Cerdded Cenedlaethol, felly rydym yn annog pawb i dynnu ymlaen eu hesgidiau cerdded ac ymuno yn yr hwyl!