Ymunwch - dewch phobl ynghyd I ddathlu cymuned a chreu cysylltiadau ar draws y gymanwlad

 

12 Mawrth - 22  Ebrill 2018

O Ddiwrnod y Gymanwlad ar 12 Mawrth tan 22 Ebrill, rydym yn gwahodd pawb i ddathlu bod yn rhan o'r Gymanwlad trwy gynnal Cinio Mawr y Gymanwlad.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y DU yn cynnal cyfarfod Penaethiaid Llywodraethau'r Gymanwlad, cyfarfod gyda'r nod o greu dyfodol gwell i bobl ledled y Gymanwlad gyda disgwyl i arweinwyr y 52 cenedl gymryd rhan.   

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o'r dathliadau swyddogol - dychmygwch beth allai ddigwydd pe byddai Ciniawau Mawr y Gymanwlad yn lledaenu dros 6 chyfandir!

Big Lunch Starter Pack contents.

Cofrestrwch nawr i dderbyn eich pecyn am ddim gyda phopeth sydd ei angen arnoch i drefnu Cinio Mawr y Gymanwlad yn eich cymuned.

People having a Big Lunch in a street lined with houses

Cymerwch olwg ar ein canllaw cam wrth gam ar drefnu eich Cinio Mawr y Gymanwlad.

colourful question marks

Pwy, beth, sut - fe gewch yr atebion i'ch holl gwestiynau!

Super Smooth Mango Lassi.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau blasus hyn ii rannu yn eich Cinio Mawr y Gymanwlad a meddyliwch am rai eich hun o wahanol wledydd ar draws y Gymanwlad.