Y RHWYDWAITH

Yn ein barn ni, y mwyaf o gysylltiadau sydd gennym, y mwyaf gallwn ni ei wneud, gyda'n gilydd.

Ledled y DU, mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau, ac fel ymateb i sefyllfa COVID-19 rydym wedi gweld cynnydd enfawr o bobl yn dod at ei gilydd i ymateb i anghenion eu cymuned.

P'un a ydych wedi trochi'ch bysedd traed yn y dŵr â chefnogi cymydog, neu wedi sefydlu grŵp cymorth cymunedol; rydych chi eisoes yn rhedeg prosiect cymunedol ac wedi gwneud ers blynyddoedd, neu mae gennych chi syniad rydych chi am ei archwilio - dyma wahoddiad i chi oll ymuno â'n rhwydwaith a chysylltu â phobl o'r un anian sy'n helpu ei gilydd ar hyd y ffordd.

Mae gennym hefyd ein cyfres o sesiynau ar-lein - ymunwch â ni am gyfle i blymio ychydig yn ddyfnach i feysydd diddordeb mwy penodol - o adeiladu rhwydwaith i wytnwch bwyd, o actifiaeth i'r rôl y gall celfyddydau cymunedol ei chwarae yn y newydd normal hwn. Edrychwch beth sydd ar ddod yma neu ar ein tudalen ar Facebook.

The Big Lunch across Northern Ireland collage

Angen ychydig o ysbrydoliaeth? Dyma ddim ond rhai o'r bobl ledled y DU sy'n gwneud gwir wahaniaeth yn eu cymunedau.  Rhowch y tegell ymlaen ac ewch ati i ddarllen eu straeon!

Ymunwch â'r rhwydweithiau ar-lein hyn sy'n archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd.

The Eden Project.

Gwersylloedd preswyl yn yr Eden Project gyda chymysgedd o weithgareddau ymarferol a sesiynau gweithdy, gan helpu i fynd â'ch syniadau i'r cam nesaf.

Eden Communities team 2019

Dewch o hyd i'r aelod o'r tîm sydd agosach atoch chi er mwyn creu cysylltiadau lleol.

 

A man and woman sitting at a computer.

Ymunwch â'r grŵp Facebook sy'n cael ei redeg gan aelodau'r rhwydwaith, ar gyfer aelodau'r rhwydwaith.  Maen nhw'n griw cyfeillgar sy'n cefnogi ei gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau.

Envelope

Cadwch i fyny gyda newyddion, adnoddau, cyfleoedd a straeon diweddaraf y rhwydwaith.

 

A group making disco soup.

Dewch i'n digwyddiadau rhanbarthol a lleol i gysylltu ag eraill ac i ddysgu sgiliau newydd.

Mae cefnogi pobl, bod yn gymdogol a rhoi eich amser i le neu achos rydych chi'n angerddol am yn cysylltu pobl a chymunedau ac yn gwneud cymdeithas yn gryfach. Mae'r adroddiad byr hwn yn sôn am y gwahaniaeth rhwng gwirfoddoli 'ffurfiol' ac 'anffurfiol', a gwerth y ddau.