Y RHWYDWAITH

*DIWEDDARIAD RHWYDWAITH* - Gan fod ein digwyddiadau rhwydwaith wyneb-i-wyneb yn cael eu gohirio dros dro, rydym wedi cynllunio amser rheolaidd ar gyfer cyfres o gyfarfodydd ar-lein, a gynhelir bob amser cinio dydd Mercher, 12.30 – 2yh. Darganfyddwch fwy a chofrestrwch isod.

O'n safbwynt ni, y mwyaf o gysylltiadau sydd gennym, y mwyaf gallwn ni ei wneud.

Ledled y DU, mae pobl yn dod at ei gilydd i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu cymunedau.

Os roddoch chi gynnig ar drefnu eich Cinio Mawr cyntaf eleni, os ydych chi eisoes yn rhedeg prosiect cymunedol neu os oes gennych chi syniad yr hoffech ei archwilio, byddwch yn rhan o'n rhwydwaith am gyfle i greu cysylltiadau â phobl o'r un meddylfryd a all eich helpu ar y ffordd. Dysgwch fwy am y Rhwydwaith a sut gallwch chi gymryd rhan.

Network update

Er bod angen gohirio ein digwyddiadau rhwydwaith wyneb-i-wyneb, mae mor bwysig cadw pob un ohonom gefnogwyr gyda'n gilydd a'r cadw’r ysbryd i fynd yn ystod yr amser hwn a all fod yn unig a rhoi straen arnynt.

A group making disco soup.

Dewch i'n digwyddiadau rhanbarthol a lleol i gysylltu ag eraill ac i ddysgu sgiliau newydd.

Dewch o hyd i'r aelod o'r tîm sydd agosach atoch chi er mwyn creu cysylltiadau lleol.

 

A group standing along the bridge while on Community Camp at Eden.

Ymunwch â'r grŵp Facebook sy'n cael ei redeg gan aelodau'r rhwydwaith, ar gyfer aelodau'r rhwydwaith.  Maen nhw'n griw cyfeillgar sy'n cefnogi ei gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau.

A man and woman sitting at a computer.

Cadwch i fyny gyda newyddion, adnoddau, cyfleoedd a straeon diweddaraf y rhwydwaith.

 

Young people making art.

Gwersylloedd preswyl yn yr Eden Project gyda chymysgedd o weithgareddau ymarferol a sesiynau gweithdy, gan helpu i fynd â'ch syniadau i'r cam nesaf.

The Big Lunch across Northern Ireland collage

Angen ychydig o ysbrydoliaeth? Dyma ddim ond rhai o'r bobl ledled y DU sy'n gwneud gwir wahaniaeth yn eu cymunedau.  Rhowch y tegell ymlaen ac ewch ati i ddarllen eu straeon!

Inclusion

Ymunwch â'r rhwydweithiau ar-lein hyn sy'n archwilio pob math o syniadau a chyfleoedd.