Y CINIO MAWR I YSGOLION

Mae'r Cinio Mawr Jiwbilî yn rhan swyddogol o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines rhwng 2-5 Mehefin 2022, ac fel y llynedd, bydd yn cychwyn haf o gymuned, cyfeillgarwch a hwyl wrth i ni ymuno ag achosion da ledled y DU ar gyfer Mis y Gymuned.

Mae'n bryd manteisio ar y cyfle a dechrau cynllunio dathliadau eich ysgol nawr! Isod mae popeth sydd angen i chi ei wybod am Y Cinio Mawr a'r Cinio Mawr Jiwbilî, a sut y gall eich ysgol annog a chefnogi disgyblion a'u teuluoedd i gymryd rhan. Mae gennym ni syniadau ac adnoddau rhad ac am ddim isod i wneud cynllunio Cinio Mawr mor hawdd â phosibl i chi ac i'ch galluogi i'w ffitio'n hawdd yn eich cynlluniau gwersi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni a chadwch i fyny gyda newyddion diweddaraf Y Cinio Mawr trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr misol!