Y Cinio Mawr ar Gyfer Cymdeithasau Tai

Y Cinio Mawr yw ymgynulliad blynyddol y DU ar gyfer cymdogion - yr un diwrnod o'r flwyddyn pan mae pobl yn dod ynghyd i gwrdd, cyfarch, rhannu, chwarae, chwerthin ac, wrth gwrs, i fwyta, am ddim rheswm arall oni bai bod angen i ni wneud. 

Mae'r Cinio Mawr, syniad gan yr Eden Project, a ariannir gan y Loteri Genedlaethol, wedi tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn ers yr un cyntaf un yn ôl yn 2009. Y llynedd, bu 9.3 miliwn o bobl gymryd rhan, gan greu a chryfhau cysylltiadau cymunedol ledled y DU. Eleni, fe gynhelir y Cinio Mawr ar ddydd Sul 3 Mehefin a hoffem i bob Cymdeithas Dai gymryd rhan!

Isod, mae popeth sydd angen i chi wybod am y Cinio Mawr, pam ei fod yn bwysig a sut gall Cymdeithasau Tai annog a chefnogi trigolion i ymuno. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

What is a Big Lunch video screenshot

Mae'r ffilm fer hon yn esbonio'r cyfan a gallwch ei rannu gyda'ch rhwydweithiau!

Two woman hold plates of food.

Darganfyddwch pam fod y Cinio Mawr mor bwysig, a'r effaith mae wedi cael ledled y DU.

Offer ar gyfer cylchlythyron, cyhoeddiadau a chyfryngau cymdeithasol

Photo of a rooftop Big Lunch in London

Ychydig o luniau i'ch helpu i ledaenu'r gair am y Cinio Mawr.

I'ch helpu i ledaenu'r gair

A woman carrying a trolley of cardboard boxes.

Esiampl o ffurflenni asesu risg y gall y sawl sy'n trefnu Cinio Mawr eu defnyddio

Two children standing in the rain behind a road closed sign that is covered in balloons.

Awgrymiadau a chyngor ar gyfer trigolion

Dyma'n rhestr o Gwestiynau Cyffredin, os nad yw'ch cwestiwn ar y rhestr, cysylltwch â ni a gallwn eich helpu.