Y Cinio Digidol Mawr

Mae gennym ddarn o newyddion cyffrous... Mae eich pecyn Y Cinio Digidol Mawr 2020 yma! Cliciwch ar yr eitemau isod i'w lawrlwytho a'u cadw. Adnoddau dwyieithog pellach i ddod yn fuan. 

Mae digonedd o ffyrdd y gallwch ymuno yn Y Cinio Mawr. Dysgwch sut!

Holding a Big Lunch on Zoom

Yn ystyried cynnal Cinio Mawr ar-lein? Mae gennym ddigonedd o syniadau i chi.

Big Lunch mug

A ydych chi'n cynnal Cinio Mawr dros y ffôn? Dyma ychydig o ysbrydoliaeth.

Girls on chairs

Ymunwch ar eich stepen ddrws, gardd neu falconi. Dyma sut i gysylltu mewn modd diogel yn eich ardal chi.

Mae gennym amrediad o wahoddiadau i chi ddewis o'u plith a'u lawrlwytho. Cymerwch olwg arnynt a dewiswch eich ffefryn!

Editable poster Welsh

Lawrlwythwch ein poster a'i golygu fel y mynnwch!

Rhowch y dyddiad yn nyddiadur eich cymydog gyda'r nodyn cadwch y dyddiad gwyn digidol hwn.

Rhowch y dyddiad yn nyddiadur eich cymydog gyda'r nodyn cadwch y dyddiad gwyrdd digidol hwn.

Question mark

Oes gennych chi gwestiwn? Cymerwch olwg ar ein Cwestiynau Cyffredin.

Dyma rai syniadau, awgrymiadau a chyfarwyddiadau ar gyfer darpar wneuthurwyr byntin

Bunting

Paratowch ar gyfer Y Cinio Mawr trwy wneud eich byntin eich hun. Lawrlwythwch ein templed.