Proffil Cerddwr - Richard Parry

 

 

Llwybr Cerdded: Cymru

'Rwy'n edrych ymlaen at ddarganfod rhythm cerdded fel peth cyffredin - cael ychydig o brofiad o sut roedd hi yn y gorffennol, pan roedd nifer o bobl yn teithio ar draws y wlad ar droed!'

Taith trwy hanes

Mae Richard Parry, o Coleridge yng Nghymru, yn Ymgynghorydd Rheoli. Mae'n gyfarwydd iawn â cherdded ac yn gynnar yn haf 2016, fe gerddodd Richard ynghyd â grŵp o artistiaid, beirdd, cerddorion, actorion, amgylcheddwyr, athronwyr, gwleidyddion, diwinyddion, cogyddion a storïwyr ar hyd llwybrau'r bardd Samuel Taylor Coleridge trwy Gymru. Mae'n edrych ymlaen at gerdded eto, trwy'r dirwedd gan ymweld â chymunedau ledled Cymru a darganfod amrediad eang o brosiectau cymunedol.

Mae ei waith fel athro rheoli yn seiliedig ar waith y seicolegydd ac addysgwr Carl Rogers, seicolegydd dyneiddiol a oedd yn credu, er mwyn i berson "dyfu", bod angen arnynt awyrgylch sy'n darparu dilysrwydd, derbyniad ac empathi. 'Rwy'n edrych ymlaen at gwrdd â phobl, cerdded a siarad gyda'n gilydd, a dod i wybod am wahanol gymunedau yng Nghymru.'

Darganfod rhythm cerdded

Dywedodd Richard wrthym: 'Rydw i'n weddol heini.' Mae'n gobeithio fodd bynnag, y bydd y Daith Gerdded Fawr yn gwella ei ffitrwydd. Mae'n edrych ymlaen yn benodol at 'gerdded bob dydd a darganfod rhythm cerdded fel peth cyffredin.'  Aeth ymlaen i ddweud: 'Yn y gorffennol roedd llawer iawn o bobl arfer cerdded bob man - ac am bellteroedd hir hefyd (heblaw am y bobl a oedd yn gallu fforddio teithio ar geffyl).' Mae eisiau 'cael ychydig o brofiad o sut roedd hynny'n teimlo yn y gorffennol: i deithio ar draws gwlad ar droed.'

Fe ddywedodd wrthym am yr adeg ddechreuodd ar ei daith 80 diwrnod trwy Gymru, yn olrhain camau'r bardd Prydeinig, Samuel Taylor Coleridge. 'Fe deithiais ar droed, ar feic, ar fws, mewn cwch...unrhyw beth heblaw am gar. Roeddwn wedi gwahodd pobl ledled Cymru i ymateb i'r digwyddiad ac roedd pobl wedi trefnu digwyddiadau gwych a chroeso cynnes iawn ar yr antur. Fe ddysgais ein bod ddim yn aml yn gofyn i bobl ein lletya, ond os rydym yn gofyn, rydym yn darganfod bod cymunedau ym mhob man yn llawn croeso cynnes.'