Sut i bersonoli lliain bwrdd

Sut i bersonoli lliain bwrdd

A close up of a person holding a paintbrush painting.
Does dim rhaid i leiniau bwrdd fod yn blaen - beth am gael ychydig o hwyl yn dysgu sut i addurno eich lliain bwrdd eich hun a'i defnyddio ar gyfer unrhyw ddigwyddiad o Nadolig i'ch Cinio Mawr.

Mae addurno lliain bwrdd yn weithgaredd da ar gyfer plant ac oedolion, felly beth am wahodd eich ffrindiau a chymdogion draw am brynhawn creadigol a chreu lliain bwrdd unigryw i'w gofio.

Bydd angen arnoch:

  • Un lliain bwrdd plaen neu hen gynfas
  • Detholiad o binnau ffabrig lliw, stribedi o ffabrig, secwins, glitter, paent...neu unrhyw beth y gallwch ddod o hyd iddo!
  • Glud, staplwr neu becyn gwnïo bach
  • Eich dychymyg!

Unwaith bod gennych chi bopeth sydd eu hangen arnoch, rhowch eich lliain bwrdd ar ddalen o bapur newydd neu ar arwyneb awyr agored (os nad yw'n bwrw glaw...) ac ewch ati i addurno!

Dyma rhai syniadau i roi ysbrydoliaeth i chi:

Defnyddiol

Tynnwch leoedd gosod, labeli enwau, jôcs a gweithgareddau torri'r iâ ar gyfer eich digwyddiad.

Personol

Tynnwch gartwnau o chi'ch hun - gan gynrychioli pawb ar eich stryd.

Ymarferol
A printed table cloth with toys on top.

Dyluniwch fap o'ch ardal gan gynnwys y mannau a'r nodweddion sy'n ei gwneud yn unigryw.

Haniaethol
People sewing designs on to a table cloth.

Crëwch ddarn o gelf sy'n cynrychioli rhywbeth ystyrlon i'ch ardal.

Cynrychiadol

Defnyddiwch y lliain bwrdd fel eich cynfas ar gyfer golygfa neu thema.

Cydweithredol

Rhowch ran benodol i bawb cyn dod â'r cwbl at ei gilydd i greu darn cysylltiedig o gelf gymunedol.

Ar ôl i chi ddefnyddio'ch lliain bwrdd, gallech ei arddangos mewn canolfan gymunedol leol, neuadd bentref neu hyd yn oed ei dorri'n ddarnau a rhoi darn i'w gadw i bawb a gymerodd ran. Neu, gallech ei gadw ar gyfer digwyddiad yn y dyfodol a chael pawb i ychwanegu rhywbeth arall ato y tro nesaf.