RHOLIAU SELSIG FEGAN ROSIE (GELLIR EU GWNEUD YN DDI-GLWTEN)

RHOLIAU SELSIG FEGAN ROSIE (GELLIR EU GWNEUD YN DDI-GLWTEN)

Yn llawn blas, mae'r rholiau selsig hyn wedi diflannu'n gynt mewn partïon na'u cymheiriaid cigog! Mae'r harissa yn ychwanegu sbeis cynnil, tra bod y burum maethol yn ychwanegu blas caws a chnau. Perffaith ar gyfer partïon Cinio Mawr neu bicnic.

CYNHWYSION

Ar gyfer y toes:

 • 200g 'menyn' neu 'floc pobi' fegan (oeri)
 • 250g blawd plaen (neu gymysgedd o flawd gwyn plaen neu gryf di-glwten sy'n cynnwys gwm xanthan)
 • Pinsiad o halen
 • 70ml o ddŵr oer
 • Llaeth ceirch i sgleinio (dewisol)

Ar gyfer y llenwad:

 • 300g o friwsion bara (rhowch unrhyw fara - mae hen fara'n iawn, neu fara di-glwten mai dyma beth rydych chi'n ei defnyddio, mewn prosesydd bwyd a'i dorri'n fân, neu ei grymblo'n fân iawn â llaw)
 • 270ml Hufen planhigyn (neu hufen cnau coco, ond bydd hyn yn newid y blas ychydig)
 • 2 lwy fwrdd burum maethol (powdr neu naddion)
 • 1 winwnsyn mawr, naill ai wedi'i dorri'n fân iawn mewn prosesydd bwyd, neu wedi'i gratio
 • 2 lwy de o bast harissa
 • Halen a phupur i sesno

DULL

I wneud y toes, ychwanegwch y blawd a’r halen i bowlen gymysgu fawr a thorrwch y ‘menyn’ yn giwbiau a’i ychwanegu at y blawd. Defnyddiwch eich bysedd i rwbio’r menyn i mewn ond gadewch y gymysgedd yn dalpiog iawn (treuliwch tua 30 eiliad ar hwn!)
Ychwanegwch y dŵr oer yn araf nes bod toes yn ffurfio
Ar arwyneb â blawd arno (neu ddarn o bapur pobi), rholiwch y toes allan i ffurfio petryal
Plygwch y traean uchaf i lawr, a'r traean isaf i fyny (fel plygu llythyr)
Oerwch y toes yn yr oergell wrth i chi wneud y llenwad
Torrwch y bara'n fân mewn prosesydd bwyd (neu treuliwch lawer o amser yn ei grymblo'n fân iawn â llaw!), mae hen fara'n iawn, ac yn ffordd wych o ddefnyddio torth ffres ddoe!
Ychwanegwch y briwsion bara i bowlen gymysgu fawr ynghyd â gweddill cynhwysion y llenwad, cymysgwch y cwbl yn dda, bydd hyn yn ffurfio cymysgedd gludiog.
Cynheswch y popty ymlaen llaw i 200°C ffan (220°C confensiynol)
Rholiwch y toes i betryal mawr, tua 40cm x 25cm.
Rhowch y llenwad i lawr y canol i ffurfio selsig hir (i lawr yr hyd hir nid y lled)
Plygwch ddwy ochr y crwst i fyny a thros y llenwad, gan binsio at ei gilydd i ffurfio sêm.
Trowch y cwbl wyneb i waered, fel bod y sêm ar y gwaelod a thorrwch hi'n 10 darn. Yna trosglwyddwch y rholiau selsig i silff bobi wedi'i leinio â phapur gwrthsaim, gan gadw'r sêm ar y gwaelod.
Sgleiniwch y rholiau gyda llaeth ceirch (mae gwneud llinellau ar y top gyda chyllell finiog yn edrych yn bert ond mae'n gwbl ddewisol)
Pobwch y rholiau am 25 munud, trosglwyddwch nhw i silff oeri - maen nhw'n flasus yn boeth neu'n oer.