PUPURAU WEDI'U STWFFIO Â CHWINOA SBEISLYD GYDA HADAU PWMPEN TSILI MELYS

PUPURAU WEDI'U STWFFIO Â CHWINOA SBEISLYD GYDA HADAU PWMPEN TSILI MELYS

Stuffed peppers
Mira Manek is an author, wellness consultant, has her own café in Kingly Court, inside Triyoga Soho. She has kindly shared this delicious recipe with us, and we think you'll love it!

Cynhwysion

 • 60g cwinoa
 • 200ml dŵr
 • 2 lwy de o olew cnau coco
 • 1 llwy de o hadau cwmin
 • 2 ewin garlleg
 • 1 fodfedd o sinsir wedi'i gratio
 • 1 tsili gwyrdd
 • Llond llaw o frocoli
 • 1 pupur melyn (neu unrhyw liw)
 • 6-8 cneuen Ffrengig
 • 1 llwy de o halen
 • ¼ llwy de o dyrmerig
 • ¼ llwy de o bowdwr coriander
 • Pinsiad o bowdwr cwmin
 • 1 llwy fwrdd o finegr reis
 • Hadau pwmpen tsili melys
 • 2 lwy fwrdd o hadau pwmpen
 • ½ llwy de o olew cnau coco
 • 2 lwy de o fêl neu surop masarn
 • Pinsiad o halen 

Iogwrt tsili

 • 3 llwy fwrdd o iogwrt
 • 2 lwy fwrdd o ddŵr
 • ¼ llwy de o bowdr tsili coch
 • ¼ llwy de o halen Himalaiaidd

Garnais ychwanegol

 • Llond llaw o bersli

 

Dull

1. Berwch y cwinoa ymlaen llaw os yn bosib gan ddefnyddio faint o ddŵr a argymhellir. Wrth ei ferwi ar wres isel, ychwanegwch ychydig o ddŵr ychwanegol os oes angen. Dylai gymryd tua 20 munud i goginio.
2. I goginio'r pupurau, cynheswch y ffwrn i farc nwy 4, yna rhowch y pupurau wedi'u torri yn hanner yn y ffwrn am ryw 15 munud neu ychydig yn hirach.
3. Tra bod y rhain yn ffwrn, ewch at i wneud y llenwad. I wneud hwn, toddwch yr olew cnau coco neu unrhyw olew ar wres isel ac ychwanegwch yr hadau cwmin. Ar ôl tua munud, ychwanegwch y shibwns neu'r winwnsyn.
4. Pan fydd wedi lliwio ychydig, gratiwch y garlleg i mewn i'r gymysgedd ac ychwanegwch y tsilis gwyrdd wedi'u torri'n fân. Cymysgwch y cyfan gyda'i gilydd ac ychwanegwch y darnau o frocoli. Gadewch hwn i goginio am gwpl o funudau cyn ychwanegu'r darnau o
5. Nawr, ychwanegwch y tyrmerig, y coriander a'r powdwr cwmin yn ogystal â'r finegr reis neu leim. Gadewch hwn i goginio ar wres isel wrth i chi baratoi'r garnais hadau pwmpen (gallwch hefyd wneud hwn ymlaen llaw).
6. Mewn sosban fach, toddwch yr olew cnau coco ac ychwanegwch yr hadau pwmpen, mêl, powdwr tsili coch a'r halen. Cymysgwch y cwbl at ei gilydd ar wres isel am gwpl o funudau cyn ei roi naill ochr i oeri.
7. Nawr, cymerwch y pupurau allan o'r ffwrn (ond gadewch y ffwrn ymlaen), ychwanegwch y llenwad cwinoa a'u rhoi yn y ffwrn eto am ryw 10-15 munud arall. Tra bod y rhain yn coginio, gwnewch yr iogwrt tsili trwy gymysgu'r cynhwysion gyda'i gilydd.
8. Pan fydd y pupurau wedi coginio, rhowch nhw ar blât, ysgeintiwch yr hadau pwmpen, arllwyswch yr iogwrt tsili yn ysgafn ac ysgeintiwch ychydig ddail persli dros y cyfan (gallwch hefyd ddefnyddio coriander). Maen nhw ar eu gorau yn gynnes, ond gellir hef