MERINGUES CNAU COCO BACH LLIWGAR GYDA CHEULED MWYAR YR HAF GAN ROSIE

MERINGUES CNAU COCO BACH LLIWGAR GYDA CHEULED MWYAR YR HAF GAN ROSIE

Gellir arllwys y ceuled dros y meringues, ei defnyddio i sticio'r merignues at ei gilydd, neu ei defnyddio fel dip - hyblyg, hwylus a blasus!

Cynhwysion

Ar gyfer y Meringue Ffrengig

  • 200g gwynwyau (ar dymheredd ystafell er mwyn iddynt chwipio'n well!)
  • 200g siwgr mân
  • 1/2 llwy de hufen tartar (dewisol ond mae'n helpu sefydlogi'r meringue)
  • 4 llwy fwrdd o goconyt mân
  • Lliwiau bwyd o'ch dewis

Ar gyfer y ceuled mwyar cymysg

  • 200g mwyar yr haf (mae rhai wedi rhewi'n gweithio'n iawn hefyd!)
  • 100g menyn di-halen
  • 150g siwgr mân
  • Sudd 2 lemwn (neu tua 100ml os ydych yn defnyddio sudd potel)
  • 3 ŵy

Dull

Cynheswch y ffwrn i 100C ffan (120C confensiynol).
Ychwanegwch y gwynwyau i bowlen fawr a'u chwipio tan eu bod yn ewynnog iawn. Ychwanegwch y siwgr un llwyaid ar y tro, gan gadw ati i chwipio tan bod pigau cadarn yn ffurfio a'ch od yn gallu dal y bowlen wyneb i waered heb fod y gymysgedd yn symud.
Llwywch y gymysgedd i mewn i fag peipio gyda blaen siâp seren a pheipiwch 'cusanau' ar silff bobi gyda phapur pobi, neu defnyddiwch lwy i wneud peli bach ar y silff bobi os yw hynny'n well gennych chi.
Lliwiwch y coconyt trwy ei gymysgu mewn bagiau bwyd gyda gwahanol liwiau bwyd - defnyddiwch gynifer neu gynlleied o liwiau (mewn gwahanol fagiau) ag y mynnwch.
Ysgeintiwch y coconyt lliwgar dros y meringues a'u pobi yn y ffwrn am 1 awr neu tan eu bod yn codi'n hawdd o'r papur.
I wneud y ceuled mwyar, mewn powlen wydr, curwch yr wyau gyda fforc ac ychwanegwch y mwyar. Cynheswch sosban o ddŵr tan ei fod yn mudferwi, yna ychwanegwch y siwgr, y menyn a'r sudd i'r gymysgedd wyau a rhowch y bowlen dros y sosban o ddŵr sy'n mudferwi.
Cymysgwch neu chwipiwch y cyfan yn barhaus er mwyn peidio â chael unrhyw ddarnau o wyau wedi'u sgramblo!
Cymysgwch y cyfan tan ei fod wedi tewychu - bydd y ceulad yn gadael haen drwchus ar gefn llwy pan fydd yn barod. Yna, trosglwyddwch y cyfan i bowlen i oeri'n llwyr.
Gellir arllwys y ceuled dros y meringues, ei defnyddio i sticio'r merignues at ei gilydd, neu ei defnyddio fel dip.

Rysáit diolch i rosieandralphbake.co.uk