Danteithion torth sinsir Nadoligaidd

Danteithion torth sinsir Nadoligaidd

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig gyda'r danteithion torth sinsir hyn.

Rydym wrth ein boddau gyda'r ffefrynnau Nadoligaidd hyn sy'n hawdd eu gwneud; bydd arogl melys sinamon a sinsir yn gwneud i chi deimlo'n Nadoligaidd ar unwaith ac mae'n gyfle i fod yn greadigol gyda'r addurno. Maen nhw'n berffaith i lenwi hosanau ffrindiau a theulu neu i rannu gyda'ch cymdogion. Buasem wrth ein boddau yn gweld eich dynion sinsir felly beth am anfon llun atom ar Twitter, Facebook neu Instagram. Gallwch hefyd anfon e-bost atom!

Cynhwysion

 • 225g blawd cryf, ac ychydig mwy i ysgeintio
 • ½ llwy de o halen
 • 2 lwy de o soda pobi
 • 1 lwy de orlawn o sinsir mâl
 • ½ llwy de o sinamon
 • 50g menyn di-halen
 • 100g siwgr brown meddal
 • 100g surop euraidd

I addurno

 • 500g siwgr eisin ffondant
 • Pâst lliwio bwyd mewn gwahanol liwiau e.e. coch, gwyrdd a gwyn, neu defnyddiwch diwbiau eisin lliw (ni fydd angen y siwgr eisin ffondant arnoch)
 • Melysion mân a losin ar gyfer y botymau (dewisol)

Dull

Cynheswch eich ffwrn i 190C/170C ffan/nwy 5 a leiniwch silff bobi gyda phapur pobi. 

Hidlwch y blawd, halen, soda pobi, sinsir a sinamon mewn powlen fawr. 

Cynheswch y menyn, siwgr a surop tan ei fod wedi toddi. Gadewch gymysgedd y siwgr i oeri ychydig, yna ychwanegwch y cynhwysion sych a chymysgu'r cwbl i greu toes. Yna, rhowch y toes yn yr oergell am 30 munud. 

Ysgeintiwch arwyneb gwaith gydag ychydig flawd a rholiwch y toes allan i drwch o ¼-modfedd. Defnyddiwch eich torrwr bisgedi, boed yn siâp dynion sinsir, coed, dynion eira neu gansen (eich dewis chi yw hi) a thorrwch y toes yn siapau. Yna, ail-rholiwch y toes ac ailadroddwch y broses. 

Rhowch eich siapau ar y silffoedd gyda'r leinin, gan adael lle iddynt dyfu mewn maint. Coginiwch nhw am 10-15 munud cyn eu tynnu o'r ffwrn a'u gadael i oeri. Pan fod y bisgedi wedi oeri gallwch eu haddurno fel y mynnwch!

*Rysáit o wefan BBC Goodfood