CACEN MEFUS FFRENGIG MANON

CACEN MEFUS FFRENGIG MANON

Strawberry French cake
Mae Manon Lagreve wedi rhannu ei rysáit flasus gyda ni ar gyfer ei chacen mefus Ffrengig. Perffaith ar gyfer y Cinio Mawr!

Bydd Manon yn gwneud hwn ar gyfer ei sesiwn cyd-goginio ar ddydd Sadwrn 6 Mehefin, felly beth am wylio ein Parti Gwylio ar Facebook. Cymerwch olwg ar ein rhaglen ar-lein ar gyfer penwythnos Y Cinio Mawr i ddysgu sut i gymryd rhan.

Cynhywsion

  • 115g o fenyn, tymheredd ystafell
  • 250g siwgr gronynnog
  • 1 llwy de o bâst fanila
  • Pinsiad o halen
  • 2 ŵy mawr
  • 160g blawd plaen
  • 1 llwy de o bowdwr codi
  • 60g hufen sur
  • 200g o fefus

Dull

Cynheswch y ffwrn i 180C.
Mewn powlen, cymysgwch y menyn a'r siwgr am ryw 2 funud. Ychwanegwch y 2 ŵy, un ar y tro. Yna, ychwanegwch y pâst fanila a'r halen.
Mewn powlen arall, cymysgwch y blawd a'r powdwr codi a'i ychwanegu at y gymysgedd. Gorffennwch trwy ychwanegu'r hufen sur.
Irwch y tun a'i ysgeintio â blawd, lledaenwch y gymysgedd a'i orchuddio gyda mefus wedi'u torri'n ddarnau.
Pobwch y gacen yn y ffwrn am 30 munud.