Brownis siocled triphlyg gludiog

Brownis siocled triphlyg gludiog

Chocolate brownies
Ni allwch fynd o'i le gyda browni clasurol, ond beth am roi cynnig ar un ychydig yn ychwanegol gyda'r fersiwn siocled driphlyg hon. Yn anodd eu gwrthod, yn ludiog ac yn berffaith i'w rannu'n ddiogel â'ch cymdogion.

CYNHWYSION

  • 275g siocled tywyll (soledau coco 70%)
  • 275g menyn di-halen
  • 90g siocled llaeth, wedi'i dorri'n ddarnau mawr
  • 90g siocled gwyn, wedi'i dorri'n ddarnau mawr
  • 175g blawd plaen
  • 1 llwy de o bowdwr codi
  • 4 ŵy mawr wedi'u curo'n ysgafn
  • 1 llwy de o enllyn fanila
  • 325g siwgr mân

Dull

Cynheswch y ffwrn i 170C/325F/Nwy3. Irwch dun 30x20x3.5cm/12x8x1½ modfedd a'i leinio gyda phapur pobi neu ffoil.
Rhowch y siocled tywyll a'r menyn mewn powlen fawr, atal gwres dros sosban o ddŵr sy'n mudferwi. Gadewch y cwbl i doddi.
Hidlwch y blawd a'r powdwr codi i mewn i bowlen a'i roi naill ochr.
Tynnwch y siocled a'r menyn o'r gwres wedi i'r cwbl doddi ac ychwanegwch y siwgr mân at y gymysgedd. Ychwanegwch yr wyau wedi'u curo'n ysgafn a'r enllyn fanila. Nesaf, plygwch y blawd a'r siocled i mewn.
Arllwyswch y gymysgedd siocled yn y tun a baratowyd gennych yn gynharach a'i roi yn y ffwrn i'w bobi am 20-25 munud. Dylai'r top fod yn grensiog gyda'r canol yn feddal pan fydd wedi coginio.
Gadewch y gacen i oeri yn y tun a phan fydd yn barod, tynnwch y browni o'r tun a'i dorri'n ddarnau.