BISGEDI CNAU FFRENGIG KEN HOM OBE

BISGEDI CNAU FFRENGIG KEN HOM OBE

Hynod syml a pherffaith ar gyfer dognau unigol wedi'u lapio ar gyfer eleni!

Cynhwysion

Yn gwneud tua 12 bisgïen

  1. 12 hanner cneuen Ffrengig
  2. 100g (4oz) blawd plaen
  3. 2 lwy de o bowdwr codi
  4. 50g (2oz) menyn neu lard
  5. 100g (4oz) siwgr
  6. 2 ŵy

Dull

1. Trochwch y darnau o gnau Ffrengig mewn sosban o ddŵr berw am ryw 5 munud. Tynnwch nhw o'r dŵr gyda llwy â thyllau, patiwch nhw'n sych gyda phapur cegin a'u rhoi naill ochr.
Cynheswch y ffwrn i 200C/400F/marc nwy 6.
Rhowch y blawd a'r powdwr codi mewn powlen fawr gan ychwanegu'r menyn neu lard tan ei fod wedi'i gymysgu'n dda. Ychwanegwch y siwgr ac 1 wy a'i gymysgu i greu pâst trwchus.
Rhannwch y gymysgedd yn 12 pêl a'u gwasgu i mewn i siapau bisgedi gyda diamedr tua 5cm (2 fodfedd). Rhowch nhw ar silff bobi di-stic neu ag olew a gwasgwch gneuen Ffrengig i mewn i bob un.
Sgleiniwch y topiau gyda gweddill yr wy wedi'u guro gan ddefnyddio brws toes. Rhowch nhw yn y ffwrn a'u pobl am 20 munud. Tynnwch nhw o'r ffwrn a'u rhoi ar silff oeri.
Pan fyddant wedi oeri, gellir cadw'r bisgedi mewn jar aerdyn am ryw wythnos, ond dyn nhw ddim yn para cyn hired yn ein tŷ ni!

Rysáit bisgedi cnau Ffrengig Ken Hom, diolch i BBC Books.  Jean Cazals sydd â'r hawlfraint i'r lluniau.