Alex Hollywood yn rhannu cacen ffrwythau nain

Alex Hollywood yn rhannu cacen ffrwythau nain

"Dyma'r gacen dwi'n hoffi ei chael fwyaf, yn eistedd gyda Mam yn ei gardd bert gyda phaned o de. Dyddiau hapus!"

Perffaith i'w bobi a rhannu, gyda ffrindiau, teulu a chymdogion, beth bynnag fo'r achlysur. 

Cynhwysion

 • Menyn i iro
 • 300g syltanas
 • 250ml o sudd oren
 • 1 llwy fwrdd o frandi (dewisol)
 • 1 llwy fwrdd o fêl
 • 140g margarîn meddal
 • 80g siwgr mân
 • 50g o siwgr demerara
 • 2 ŵy mawr
 • 225g blawd codi
 • 1 lwy de o sinsir mâl
 • 1/2 llwy de o sbeis cymysg wedi'i falu (neu sinamon)
 • 5 llwy fwrdd o laeth
 • croen 1 oren

Dull

Cynheswch y ffwrn i 150C/marc nwy 2. Irwch dun cacen gwaelod rhydd 18cm a'i leinio â phapur pobi. Rhowch y syltanas mewn powlen fawr gyda’r sudd oren, y brandi a’r mêl a’u rhoi o’r neilltu i socian cyhyd ag y gallwch.
Rhowch y margarîn a'r ddau siwgr mewn powlen arall a chwisgwch nes yn olau ac yn hufennog. Curwch yr wyau un ar y tro gyda llwyaid o flawd. Gan ddefnyddio llwy, cymysgwch weddill y blawd, sbeisys, llaeth a chroen oren.
Draeniwch y syltanas a'u plygu i mewn i'r cytew. Arllwyswch i'r tun parod a'i bobi am tua 2 awr.

Mae'r amser yn dibynnu ar eich popty, felly gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gorgoginio'r gacen - mae'n barod pan fydd sgiwer sydd wedi'i osod yn y canol yn dod allan yn lân.

Rhowch y tegell ymlaen a thorrwch sleisen!

My Busy Kitchen gan Alex Hollywood (cyhoeddwyd gan Hodder & Stoughton). Lluniau © Dan Jones