Jude Boutle

Mae Jude yn mwynhau bod yn rhan ganolog o'i chymuned. Os oes digwyddiad cymunedol yn digwydd yn ei thref, bydd hi mwy na thebyg yn rhan ohono!

Yn berson caredig gyda llawer o gymeriad, mae hi'n hoff o gysylltu gyda phawb mae hi'n cwrdd â hwy. Mae Jude wedi bod yn cymryd rhan mewn digwyddiadau ymrwymiad cymunedol am nifer o flynyddoedd ac mae hi'n mwynhau gwybod beth sy'n ysbrydoli pobl. Mae hi'n methu ag aros i gymryd rhan yn y Daith Fawr oherwydd bod hi'n cael gwefr o weld pobl yn gwneud pethau anhygoel ym mywyd bob dydd.

Mae Jude yn byw gyda'i gwraig Sue a'i chi, Idgie, ger Llandrindod. Mae hi'n treulio llawer o amser yn ceisio gwneud ei chartref yn lle gwell fyth i fyw.  Hi oedd un o ddyfeiswyr Llandrindod Well Done - parti i ddiolch i bawb sy'n gwneud yr holl wirfoddoli gwych a gweithredoedd da yn ei thref.   

Yn hapus mewn ystafell llawn pobl neu'n cael sgwrs gydag un person, mae Jude yn helpu trefnu grŵp llawr gwlad codi arian Llandrindod Soup, yn helpu gyda Charnifal Llandrindod a gyda sinema deithiol Flicks in the Llandod Sticks.

Tra bod Jude yn eiriolwraig gymunedol o fri, dyw hi ddim yn teimlo ei bod yn adnabod Roedd Jude yn arfer bod yn hoff o redeg, ond roedd rhaid iddi stopio yn dilyn anaf. Ers hynny mae hi wedi dechrau cerdded, ac mae hi'n hoff o'r lle i feddwl a'r cyfeillgarwch a ddaw wrth gerdded.

Mae Jude yn hoffi'r syniad o Ginio Mawr yn Llandrindod oherwydd daeth â phobl gwbl wahanol ac annisgwyl ynghyd. 

"Roedd yn wych gweld y sgyrsiau a ddigwyddodd, y bobl yn gweithio ochr yn ochr i wneud iddo ddigwydd a haelioni'r gymuned. Haelioni o ran pethau, fel rhoddion bwyd, ond hefyd haelioni o ran ysbryd...mae hynny'n bwerus. Nid wyf yn gallu aros i fod allan yno yn cwrdd â'r holl bobl anhygoel hyn sy'n gwirfoddoli ac yn rhoi eu hamser er mwyn gwella'u cymunedau."