Skip to content
White chocolate and raspberry brioche

Pwdin brioche siocled gwyn a mafon Alex Hollywood

Oherwydd bod y bara hwn yn cynnwys llawer o fenyn nid oes angen menyn ar y bara yn fy fersiwn i o bwdin bara menyn.

Cynhwysion

Digon i 4-6

  • 3 ŵy mawr
  • 300ml hufen dwbl
  • 300ml crème fraîche
  • ychydig o enllyn fanila
  • 100ml o laeth
  • 1 llwy fwrdd siwgr mân
  • 1 x 600g torth brioche
  • 120g botymau siocled gwyn (gallwch ddefnyddio rhai tywyll neu laeth os oes yn well gennych)
  • tua 300g o fafon

Cyfarwyddiadau

White chocolate and raspberry brioche
1)

Cynheswch y ffwrn i 170°C/marc nwy 3.

2)

Chwisgwch yr wyau, hufen, crème fraîche, llaeth, siwgr mân a fanila gyda’i gilydd yn ysgafn.

3)

Torrwch y brioche yn dalpiau 2cm a gwasgaru hanner gwasgaru mewn dysgl bopty 30 x 20cm wedi’i iro â menyn ynghyd â hanner y botymau siocled a’r mafon. Ailadroddwch hwn unwaith eto.

4)

Arllwyswch y gymysgedd hufen ac wy drosto, gwasgwch i lawr yn ysgafn yna pobwch am 25-30 munud neu nes ei fod yn frown euraidd. Os bydd y siocled yn dechrau llosgi, lleihewch y gwres ychydig.

5)

Unwaith y bydd wedi coginio tynnwch o’r popty a’i weini’n gynnes gyda hufen neu gwstard.

Alex Hollywood Cyw Iâr Drumsticks

Diolch Alex Hollywood!