Skip to content

Cacen ysgol melysion mân 

Bydd llawer ohonom yn cofio’r gacen glasurol hon (wedi’i gweini’n aml â chwstard) o’n dyddiau ysgol. Dyma sut i'w ail-greu gartref!

Eloise Head (Fitwaffle)

Rysáit gan Eloise Head (Fitwaffle)

Mae Eloise Head yn bersonoliaeth cyfryngau cymdeithasol Prydeinig ac yn awdur llyfr coginio sy’n gwerthu orau yn y Sunday Times.

Diolch i Eloise Head (Fitwaffle) o’i llyfr coginio ‘Fitwaffle’s Baked In One’!

Cynhwysion

Stars gif transparent background

Ar gyfer y gacen
  • 170g (6 owns) margarîn, ar dymheredd ystafell
  • 170g (hael ¾ cwpan) siwgr mân
  • 170g (1 1/3 cwpan) blawd codi
  • 3 wy mawr, ar dymheredd ystafell, wedi’u curo’n ysgafn
  • 1 llwy de o enllyn fanila
Ar gyfer y sglein
  • 170g (prin 1½ cwpan) siwgr eisin, wedi’i hidlo
  • 2-3 llwy fwrdd o ddŵr berwedig (neu laeth cynnes)
  • Tua 4 llwy fwrdd o felysion mân

Dull

1)

Cynheswch y popty i 170°C (ffan 150°C)/340°F/Marc nwy 3½ a leiniwch dun pobi sgwâr 20cm (8 modfedd) gyda phapur pobi non-stick.

2)

Mewn powlen gymysgu fawr, gan ddefnyddio cymysgydd llaw trydan, curwch y margarîn a’r siwgr gyda’i gilydd nes eu bod yn ysgafn.

3)

Curwch y blawd, yr wyau a’r enllyn fanila i mewn nes eu bod wedi’u cyfuno.  Ceisiwch beidio â gorgymysgu, gan y gall hyn guro’r aer allan a chreu cacen drwchus, yn hytrach nag un ysgafn. 

4)

Rhowch y cytew yn eich tun parod a’i lyfnhau’n gyfartal.

5)

Pobwch am 30-40 munud nes bod y top yn euraidd ysgafn a bod deintbig wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân. Gadewch y gacen i oeri am 20 munud yn y tun. Trosglwyddwch i silff oeri i oeri’n llwyr cyn gwneud y sglein.

6)

Mewn powlen gymysgu fach/canolig, cymysgwch y siwgr eisin wedi’i hidlo a’r dŵr berw nes ei fod yn drwchus ac yn llyfn. Os yw’n rhy wlyb, ychwanegwch fwy o siwgr eisin nes i chi gyrraedd y tewdra dymunol.

7)

Arllwyswch y sglein dros y gacen a’i lyfnhau’n gyfartal. Ysgeintiwch y melysion mân ar ei ben a’i adael i galedu ar dymheredd ystafell cyn ei weini. Torrwch yn 16 sgwâr a mwynhewch! Storiwch y gacen mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am hyd at 4 diwrnod.