Skip to content

Bisgedi Ceirios Fienna The Hairy Bikers

Dywedir eu bod wedi'u hysbrydoli gan fisged llawn Awstria, mae'r rhain yn fisgedi Fienna bach pert, wedi'u peipio, gyda hufen menyn a jam yn y canol. Maen nhw bob amser yn flasus ond hyd yn oed yn well pan fyddwch chi'n pobi eich rhai eich hun a gallwch chi eu gwneud unrhyw siâp rydych chi'n ei hoffi.

Si and Dave (The Hairy Bikers)

Rysáit gan The Hairy Bikers

Roedd The Hairy Bikers yn ddigon caredig i roddi’r rysáit hwn ar gyfer Bisgedi Fienna, a gymerwyd o’u llyfr diweddaraf ‘Eat Well Everyday’. Roeddem yn drist iawn o glywed am farwolaeth Dave Myers ym mis Mawrth 2024 ac rydym yn anfon ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu a’i ffrindiau. Gobeithiwn y gall ei etifeddiaeth barhau yn ei ryseitiau.

Cynhwysion

Yn gwneud tua 16 bisged Fienna

Stars gif transparent background

Bisgedi
  • 250g o fenyn, wedi’i feddalu
  • 50g siwgr eisin
  • 250g blawd plaen
  • 50g blawd corn
  • ½ llwy de o enllyn fanila
  • pinsiad o halen
Llenwad

• 100g o fenyn, wedi’i feddalu
• 200g siwgr eisin, wedi’i hidlo
• ychydig ddiferion o enllyn fanila neu kirsch
• hyd at 2 lwy fwrdd o laeth
• 50g o siocled tywyll, wedi’i gratio (dewisol)
• 75g jam neu gyffrwyth meddal ceirios

I’w weini
  • siwgr eisin, i’w ysgeintio

Dull

 

Cam 1

Leiniwch 2 silff bobi gyda phapur pobi. Rhowch holl gynhwysion y toes bisgedi mewn powlen a’u curo gyda’i gilydd i wneud past llyfn, meddal. Yna, rhowch y toes yn yr oergell am 15 munud.

Cam 2

Gosodwch ffroenell seren mewn bag peipio. Rhowch hanner y cymysgedd yn y bag peipio, yna ei bibellu allan i’r hambwrdd pobi, gan wahanu’r bisgedi’n dda oddi wrth ei gilydd. Chi sydd i benderfynu ar y siâp – gallwch chi wneud chwyrliadau bach, sêr neu stribedi. Ailadroddwch gyda gweddill y toes – dylech gael tua 32 o fisgedi.

Cam 3

Oerwch y bisgedi wedi’u pibellu am o leiaf hanner awr, yn hirach os yw’n ddiwrnod poeth iawn. Bydd hyn yn eu helpu i gadw eu siâp. Pan fyddwch chi’n barod i bobi’r bisgedi, cynheswch y popty i 190°C /Ffan 170°/Nwy 5.

Cam 4

Pobwch y bisgedi am 13-15 munud nes eu bod yn lliw euraidd golau ac wedi coginio drwyddynt. Gadewch nhw i oeri ar yr hambwrdd.

Cam 5

I wneud y llenwad, rhowch y menyn a’r siwgr eisin mewn powlen a’u cymysgu gyda’i gilydd. Defnyddiwch lwy i ddechrau, gan fod hyn yn rhoi mwy o reolaeth i chi ac yn atal y siwgr eisin rhag hedfan bobman. Unwaith y bydd y cymysgedd yn friwsionllyd, defnyddiwch gurwyr trydan neu curwch yn fwy egnïol gyda llwy nes bod y cymysgedd yn feddal ac yn ysgafn – bydd yn cynyddu llawer mewn cyfaint hefyd. Ychwanegwch y fanila neu kirsch a digon o laeth i lacio’r cymysgedd ychydig yn unig.

Cam 6

Gan ddefnyddio cyllell balet, taenwch rywfaint o’r llenwad ar ochr isaf hanner y bisgedi. Ysgeintiwch y siocled wedi’i gratio, os ydych chi’n ei ddefnyddio. Ar ochr isaf y bisgedi sy’n weddill, rhowch y jam neu gyffrwyth meddal, yna’u rhoi nhw at ei gilydd fel brechdan.

Cam 7

Gadewch y bisgedi i setio – oerwch nhw am hanner awr os oes angen – yna storiwch nhw mewn tun aerglos. Ysgeintiwch nhw gyda siwgr eisin cyn eu gweini.