Hanes

A collection of photos of people at a Big Lunch or on Community Camp.

Mae stori’r Eden Project yn un llawn trawsnewid a gobaith. Gyda hyn mewn golwg, yn 2009, dyma ni’n penderfynu gwneud arbrawf bach: gweld pa effaith drawsnewidiol fyddai dod i adnabod ein cymdogion yn ei achosi…

Felly dyma ni’n dechrau’r Cinio Mawr, gan annog cymaint o bobl â phosibl i gael cinio gyda’u cymdogion ar ddydd Sul cyntaf mis Mehefin. Mae nifer y bobl sy’n cymryd rhan wedi tyfu deg gwaith yn fwy ers y digwyddiad cyntaf yn 2009, ac yn 2016, aeth 7 miliwn o bobl i’w strydoedd, gerddi a’u cymunedau i ymuno â ni.

Yna dechreuodd y bobl a gymerodd ran ofyn am syniadau a chymorth i’w galluogi i wneud mwy. Yn 2013, dyma ni’n creu’r Cinio Mawr a Mwy. Ymunodd y bobl hyn â ni mewn digwyddiadau Gwersyll Cymunedol yn Eden, gyda llawer o sgyrsiau, gweithdai, gweithgareddau, syniadau, adnoddau, a digon o bobl â’r un meddylfryd â nhw i rwydweithio.
Big Lunch Extras logo.
Heddiw, rydym yn cefnogi rhwydwaith anhygoel o bobl gyffredin yn gwneud pethau eithriadol ledled y DU. Mae pobl fel chi yn cynnal Ciniawau Mawr ac yn cyflwyno syniadau a phrosiectau sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau. Gyda dros 90,000 Cinio Mawr yn 2016 yn unig, a dros 1000 o bobl wedi dod i’r Gwersyll Cymunedol hyd yma, rydym yn teimlo’n eithaf gobeithiol y bydd y trawsnewid yn parhau!

A group standing on the bridge at the Eden Project in front of the biomes.

Darllenwch rai o’r straeon i’ch ysbrydoli gan bobl sydd wedi defnyddio eu profiadau yn y Gwersyll Cymunedol i wneud pethau gwych yn eu cymunedau.