Eden Project

A picture of the Eden Project showing two domed greenhouses, the educational centre and the outside gardens

Mae The Eden Project, sy'n elusen addysgol ac yn fenter gymdeithasol, yn creu gerddi, arddangosfeydd, darnau o gelf, digwyddiadau, profiadau a phrosiectau sy'n archwilio sut gall pobl weithio gyda'i gilydd a gyda byd natur er dyfodol gwell.

Ein prosiect cyntaf oedd creu gardd fyd-eang 35 erw mewn ceudwll 50m o ddyfnder, a oedd, un tro, yn bwll clai tsieina, er mwyn arddangos trawsnewid, adfywio a chelfyddyd posibiliadau.

Cawn ein hysbrydoliaeth o'r gred fod pobl yn gallu newid pethau er gwell, a thrwy greu Eden, rydym wedi dysgu beth y gall dyfeisgarwch, defnyddio adnoddau'n effeithiol, gobaith a dyfalbarhad ei wneud. Rydym ni i gyd yn gwybod bod yr 21ain ganrif yn dod â sawl her: diogelwch bwyd, poblogaethau'n symud ac yn cynyddu, planhigion ac anifeiliaid yn prinhau, pris ynni'n codi, poblogaeth sy'n heneiddio, symudiadau economaidd a risg uwch o newid hinsawdd.

Bydd yr heriau hyn yn gofyn am y gorau ym mhob un ohonom; creadigrwydd, dyfeisgarwch, dealltwriaeth, gwyddoniaeth, menter, natur ddynol a'n gallu i gydweithio. Trwy Eden Project Communities, rydym yn cynorthwyo pobl gyffredin i wneud pethau eithriadol, wrth iddynt adeiladu eu sgiliau a'u hyder i greu newid cadarnhaol yn eu cymuned.

 

Rydym yn rhydd i ddyfeisio'r dyfodol. Beth am greu byd rydyn ni eisiau byw ynddo

Dr Tony Kendle, Eden Project

Sut mae eich cymuned yn effeithio arnoch chi? Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ynghylch pam bod y pethau hyn yn bwysig i ni i gyd.