DYDDIADAU A GWYBODAETH YMARFEROL AM Y GWERSYLL

Sut bydd y digwyddiad yn gweithio?

Byddwn yn cynnal ein Gwersyll Cymunedol Digidol ar Zoom - yr ap fideo-gynhadledda hawdd ei defnyddio - o gysur eich cartref.  Rydym yn anelu at ddarparu mwy na gweithdai ar-lein arferol yn unig gyda'r nod o ddarparu profiad unigryw ein Gwersyll Cymunedol i chi. Byddwch yn derbyn pecyn adnoddau cyn i chi gychwyn, bydd amser i greu cysylltiadau â'r mynychwyr eraill a bydd yna sesiynau ymarferol i gymryd rhan ynddynt o'ch cymuned neu gartref eich hun.

Rydym yn ymroddedig i fod yn gynhwysol felly siaradwch â ni am unrhyw ofynion ychwanegol sydd gennych chi ac fe wnawn ein gorau i'ch cefnogi chi.

Dyddiadau

Mae gofyn bod pob Gwersyllwr Cymunedol yn mynychu sesiynau dydd Llun, yn cychwyn am 7pm:

  • Dydd Llun 12 Hydref, Dydd Llun 19 Hydref, Dydd Llun 26 Hydref, Dydd Llun 2 Tachwedd, Dydd Llun 9 Tachwedd.
  • Dydd Mawrth 1-4pm, NEU ddydd Mercher 6-9pm (dewiswch un sesiwn yr wythnos)
  • Dydd Mawrth 13 Hydref NEU ddydd Mercher 14 Hydref
  • Dydd Mawrth 20 Hydref NEU ddydd Mercher 21 Hydref
  • Dydd Mawrth 27 Hydref NEU ddydd Mercher 28 Hydref
  • (Wythnos yn cychwyn 2 Tachwedd - amseroedd i'w cadarnhau)
  • Dydd Mawrth 10 Tachwedd NEU ddydd Mercher 11 Tachwedd

I wneud cais am Wersyll Cymunedol Digidol y flwyddyn hon, cysylltwch â'ch Datblygwr Rhwydwaith Cymunedol lleol.

Gwnewch gais ar gyfer y Gwersyll Cymunedol Digidol!