Dwedwch ddiolch wrth eich cymydog am fod #YmaIMi (#ThereForMe)

Dwedwch ddiolch wrth eich cymydog am fod #YmaIMi (#ThereForMe)

LLEDAENWCH LAWENYDD YMYSG CYMDOGION

Taflwch oleuni ar y bobl hyfryd yn eich cymuned!

Rydym yn byw mewn cyfnod fwyfwy ansicr felly mae bod yn rhan o gymunedau lleol cryfion yn bwysicach nag erioed*. Felly rydym wedi lansio ymgyrch newydd - #YmaIMi (#ThereForMe), i helpu taflu goleuni ar y bobl yn ein cymdogaethau a chymunedau sy'n dod â ni ynghyd ac yn rhoi cefnogaeth i ni pan fydd ei hangen fwyaf.

O gymryd pecynnau post i mewn a dyfrio planhigion pan fyddwch i ffwrdd, i gynnig cymorth a chefnogaeth mewn argyfwng, rydym yn gwahodd pawb i achub ar y cyfle hwn i gydnabod unigolyn neu grŵp arbennig yn y cyfnod prysur cyn y Nadolig.

Pwy fyddwch chi'n diolch iddynt?

  • Postiwch eich stori a'ch diolchiadau ar Twitter gydag #YmaIMi (#ThereForMe), neu ar Facebook neu Instagram gan dagio @edencommunities fel y gallwn ni weld e
  • Os ydych eisiau mynd cam ymhellach, rhowch ddiolch sy'n syrpreis - tynnwch lun neu fideo gyda'ch person arbennig a phostiwch ef gydag #YmaIMi (#ThereForMe)

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, mewn trefi ledled y DU byddwn yn helpu nifer o bobl i ddweud diolch yn gyhoeddus i'r person y maent wedi'i enwebu gyda syrpreisys arbennig, a byddwn ni'n dathlu'r HOLL straeon er mwyn amlygu'r gwerth enfawr a rennir o gael rhywun gerllaw sy'n cadw llygad allan amdanoch chi.

Ymunwch yn yr hwyl a gwnewch y tymor hwn yn un llawn dathlu natur gymdogol a chymuned!

Wrth helpu lansio'r ymgyrch, dwedodd Nadia Sawalha, "O gael rhywun all ofalu am y plant wrth i chi bopio allan i'r siopau i roi benthyg pethau a chadw llygad ar eich cartref pan ewch chi ar wyliau, mae cymdogion da'n ased gwych. Dyna pam rwy'n cefnogi'r ymgyrch hon i ddathlu'r rhai anhygoel a'u canmol yn gyhoeddus."

*Yn ôl ein hymchwil newydd, mae 48.5 miliwn o bobl yn y DU yn credu bod bywyd yn teimlo'n fwy ansicr nawr nag yr oedd pum mlynedd yn ôl, a dywed 88% o bobl ei fod yn bwysig cael clymau cryfion yn eich cymuned pan fydd bywyd yn ansicr.