Ciniawau mawr y gymanwlad - cwestiynau cyffredin

 

Pam ydych chi'n creu cyswllt â'r Gymanwlad eleni?

Mae'r Cinio Mawr yn ymwneud â dod â phobl ynghyd a chreu cysylltiadau. Yn 2018, bydd y DU yn cynnal Cyfarfod Penaethiaid Llywodraethau'r Gymanwlad (CHOGM). Bydd y cyfarfod yn gweld arweinwyr o 53 gwlad ar draws y Gymanwlad yn dod ynghyd i fynd i'r afael â heriau byd-eang a rennir a thrafod sut gallwn weithio gyda'n gilydd i greu dyfodol gwell ar gyfer ein dinasyddion. Rydym wedi cael ein gwahodd i weithio gydag Uned Gyfarfodydd y Gymanwlad i ddod â phobl ynghyd i ddathlu'r pethau sydd gennym yn gyffredin.

Beth yw Ciniawau Mawr y Gymanwlad?

Mae Ciniawau Mawr y Gymanwlad yn rhan o'r dathliadau swyddogol yn arwain i fyny at y cyfarfod, o Ddiwrnod y Gymanwlad ar 12 Mawrth tan 22 Ebrill. Rydym yn annog pawb i ddathlu bod yn rhan o'r Gymanwlad trwy gynnal Cinio Mawr y Gymanwlad gyda'u cymdogion neu yn y gymuned ble bynnag maen nhw'n byw. Mae'n ymwneud â rhannu bwyd, cyfeillgarwch a hwyl, ac ymuno yn y dathliadau a fydd yn digwydd ar draws y byd.

Pryd ddylai cynnal Cinio Mawr y Gymanwlad?

Cynhelir prif Giniawau Mawr y Gymanwlad rhwng 12 Mawrth a 22 Ebrill. Mae cynnal Cinio Mawr y Gymanwlad yn ystod y cyfnod hwn yn ffordd hawdd o fod yn rhan o'r dathliadau ar draws y 53 gwlad sy'n aelod, ond gallwch gynnal Cinio Mawr y Gymanwlad ar unrhyw ddyddiad sy'n gyfleus i chi a'ch cymuned.

Ydw i'n gallu cynnal Cinio Mawr y Gymanwlad a chymryd rhan yn y Cinio Mawr ym mis Mehefin hefyd?

Wrth gwrs! Y peth pwysicaf yw dod â phobl ynghyd, felly rydym yn annog pobl i gymryd rhan yn y ddau weithgaredd. Meddyliwch am Ginio Mawr y Gymanwlad fel y cwrs cyntaf cyn paratoi ar gyfer y prif gwrs, sef y Cinio Mawr ym mis Mehefin!

Nid yw'r dyddiadau ar gyfer Ciniawau Mawr y Gymanwlad yn gyfleus, ydw i dal yn gallu cymryd rhan?

Yn bendant! Os nad yw dyddiadau Ciniawau Mawr y Gymanwlad yn gyfleus i chi neu'ch cymuned, gallwch gynnal eich Cinio ar ddyddiad arall, ac os ydych chi eisoes yn cynllunio Cinio Mawr ar gyfer Mehefin 2018, beth am gynnal un gan ddefnyddio'r Gymanwlad fel eich thema. Mae nifer o bobl yn cynnal Ciniawau Mawr trwy gydol y flwyddyn, neu ar wahanol adegau o'r flwyddyn. Mae'r Cinio Fin Nos yn ffordd wych o ddod â'ch cymuned ynghyd gyda'r nos os nad yw cwrdd yn ystod y diwrnod yn gyfleus i chi neu'ch cymdogion.