17 January 2022

I ddathlu’r Jiwbilî Blatinwm, mae Fortnum & Mason wedi cydweithio â'r Cinio Mawr Jiwbilî i lansio cystadleuaeth i ddod o hyd i bwdin newydd sbon y gellir ei chysegru i’w Mawrhydi Y Frenhines!

Baking ingredients and Platinum Pudding competition logo

Mae’r gystadleuaeth yn agored i holl drigolion y DU 8 oed a hŷn, a bydd yn cael ei beirniadu gan banel o bobyddion cartref arobryn, cogyddion proffesiynol, awduron, haneswyr a patissiers gan gynnwys y Fonesig Mary Berry a Phrif Gogydd yr Aelwyd Frenhinol, Mark Flanagan LVO.

Bydd y pump sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu gwahodd i siop Fortnum's 181 yn Piccadilly ym mis Mawrth i greu eu campwaith yn fyw i'r beirniaid yn rownd derfynol y gystadleuaeth.

Mae Jiwbilî yn enwog am ddod â chymunedau at ei gilydd. Mae'r Cinio Mawr Jiwbilî yn gwahodd pobl o bob rhan o’r DU i rannu bwyd a hwyl mewn gweithred genedlaethol o gymuned a chyfeillgarwch fel rhan o benwythnos swyddogol y Jiwbilî Blatinwm, gan helpu i feithrin perthnasoedd newydd a pharhaol o rhwng pobl o bob cefndir.

Bydd Fortnum's yn rhannu'r rysáit Pwdin Platinwm buddugol i bawb ei fwynhau - gyda bwyd blasus yn ganolog i'r dathliadau hanesyddol hyn, rydym yn gobeithio mai'r Pwdin Platinwm buddugol fydd seren pob parti stryd eleni!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Chwefror, felly cydiwch yn eich chwisg a'ch clorian - mae'n bryd dechrau pobi!

Manylion y gystadleuaeth pwdin platinwm