14 November 2017

A wyddoch chi fod Diwrnod Caredigrwydd y Byd yn cael ei dathlu bob blwyddyn ar 13 Tachwedd? Mae'r Diwrnod hwn yn cynnig cyfle gwych i ddathlu pwysigrwydd caredigrwydd, felly mae'r Rhwydwaith Llesiant wedi rhannu pum ffordd o fod yn garedig i chi'ch hun ac eraill ar 13 Tachwedd (a phob diwrnod arall!).   Wedi'i ysbrydoli gan Bum Ffordd at Lesiant, mae bod yn garedig hefyd yn gallu gwella'ch llesiant!

Ladies connecting arms.

1. Cysylltu
Adeiladu perthynas a chreu cyswllt gydag eraill yw un o'r pethau pwysicaf y gallwn ei wneud
i wella'n llesiant, ac mae hefyd yn ffordd wych o fod yn garedig. Yn anffodus, mae unigrwydd yn gyffredin iawn heddiw, ond mae llawer o ffyrdd y gallwn ni greu cyswllt.  Gall ffonio rhywun dydych chi heb ei weld am sbel am sgwrs neu gychwyn sgwrs gyda dieithryn cyfeillgar wneud fyd o wahaniaeth i'w llesiant - ac i'ch llesiant chithau hefyd.

 2. Parhau i ddysgu gyda'n gilydd
Gallwch ddysgu mwy am garedigrwydd trwy gymryd rhan mewn prosiectau cymunedol, all eich helpu i greu cyswllt gyda'ch cymdogion hefyd. Mae'r Rhwydwaith Llesiant (NOW) yn gweithio gyda Chymunedau Eden Project ac eraill i gynnal Diwrnod Gweithredu Cymunedau Dyfnaint yng Nghaerwysg ar 18 Tachwedd i adeiladu gallu grwpiau cymunedol. Os ydych chi'n digwydd bod gerllaw mae croeso i chi ymuno, neu gallwch chwilio am brosiectau a digwyddiadau perthnasol yn eich ardal chi.

 3. Bod yn weithgar
Mae bod yn garedig i chi'ch hun cyn bwysiced â bod yn garedig i eraill.   Rhowch gynnig ar fod yn weithgar a gwneud ychydig o ymarfer corff ysgafn.  Does dim rhaid i chi redeg marathon; beth am fynd am dro bach yn y parc lleol, neu beth am fynd i nofio neu beth am ddawnsio o amgylch yr ystafell fyw i'ch hoff gân. Mae ymchwil wedi dangos bod ymarfer corff yn wych ar gyfer ein hiechyd a hefyd yn gallu ein gwneud yn hapusach; felly byddwch yn garedig i chi'ch hun trwy fod yn weithgar! A beth am wahodd ffrind i gymryd rhan gyda chi? Yna, byddwch chi'ch dau'n buddio.

 4. Rhoi
Mae anhunanoldeb a rhoi i eraill yn beth caredig i'w wneud a gall ddod â mwy o hapusrwydd i ni na chyfoeth neu eiddo personol. Does dim angen i roi i eraill gynnwys arian. Gallwch roi'ch sylw llawn i rywun arall, rhoi nwyddau nad ydych chi ei hangen i elusen, neu roi'ch amser ar gyfer achos da. Bydd yr holl bethau hyn yn dangos caredigrwydd i eraill, a bydd yn dda ar gyfer eich iechyd a'ch llesiant hefyd!

 5. Talu sylw
Yn aml, rydym yn mynd trwy fywyd ar awto-peilot, gan golli gweithredoedd dyddiol o garedigrwydd a gynigir i ni a chyfleoedd i fod yn garedig hefyd. Cadwch lygad ar 13 Tachwedd am gyfleoedd i ddangos ychydig o garedigrwydd: gwenwch ar ddieithryn ar eich ffordd i'r gwaith, cymerwch ychydig amser ychwanegol i wrando ar ffrind sydd angen cymorth, prynwch goffi i ddieithryn. Mae cymaint o ffyrdd o ledaenu caredigrwydd, ac i wneud gwahaniaeth i'ch bywyd chi a bywyd pobl eraill. A pheidiwch ag anghofio sylwi pan fod pobl yn garedig i chi - mae dangos diolchgarwch yn dda ar gyfer ein llesiant a hefyd yn dda ar gyfer y sawl sy'n dda i ni.

 

Lledaenwch ychydig o garedigrwydd!

Rhannwch eich gweithrediadau o garedigrwydd ar hap gyda ni ar Facebook a gallech ennill  gopi  o The Little Book of Kindness gan Bernadette Russell.

Beth yw eich hoff weithrediadau o garedigrwydd i'w rhoi neu eu derbyn? Rhannwch nhw gyda'r Rhwydwaith Llesiant @NetwrkWellbeing ar Twitter a byddant yn rhannu'r rhai gorau! 

Gallech hefyd gymryd rhan yn #kindnesscontest17 yr Amgueddfa Hapusrwydd:  Gwnewch rywbeth caredig, postiwch amdano ar-lein gyda'r hashnod ac enwebwch dau ffrind i ymuno. Gallwch wylio'r hapusrwydd yn lledaenu'n fyw o 9AM ar ddydd Llun ar wefan arbennig http://kindness.party

 

 'Mae anhunanoldeb a rhoii eraill yn beth caredig i'w wneud a gall ddod â mwy o hapusrwydd i ni na chyfoeth neu eiddo personol'